🔸جلسه استانی کمیسیون ماده ۲۶ نظارت بر مراڪز و موسسات برگزار شد

جلسه استانی کمیسیون ماده ۲۶ نظارت بر مراڪز و موسسات و مراڪز غیر دولتی بریاست مدیر کل بهزیستی و حضور معاونین و مسئولین دفاتر تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی بهزیستی لرستان، همایون عمودی زاده مدیر کل بهزیستی لرستان در این نشست با تاکید بر روند نظارت هوشمندانه و مستمر ببر موسسات و مراڪز مثبت زندگی، گفت: برای صدور مجوز رعایت اصول و دستورالعمل های ابلاغی از سازمان بهزیستی کشور مد نظر باشد. چرا که وجود هر گونه نقص و اغماضی، نقض آشڪار مقررات است و به هیچ عنوان قابل قبول و چشم پوشی نیست.

در این جلسه که با دعوت از صاحبان مراڪز صورت گرفت به پرونده بیش از بیست مرڪز در خصــوص صــدور پروانــه مســئول فنــی بــرای متقاضیــان واجــد شــرایط منــدرج در دســتورالعملهای عمومــی وتخصصــی درخواسـت مؤسسـات در شـرف تأسـیس و صــدور پروانــه تأســیس مؤسســات شهرســتانی و اســتانی تمدید، تعویض و المثنای کلیه مجوزها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم گرفته شد.

کد خبر 107375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد