اطلاعیه | دعوت به مصاحبه پذیرفته شدگان یازدهمین آزمون استخدامی( هفته اول)

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اعلام نتایج مرحله دوم ( ارزیابی تکمیلی و مصاحبه تخصصی) معرفی شدگان یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، لیست اسامی پذیرفته شدگانی که ارزیابی تکمیلی و مصاحبه آنها از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ صورت خواهد گرفت، بشرح جداول ذیل می باشد.

بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده، مصاحبه ها در دو شیفت صبح (از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰) و شیفت عصر (از ساعت ۱۳:۳۰  الی۱۷:۳۰) به ترتیب قرارگرفتن در لیست صورت خواهد پذیرفت و مدت زمان تقریبی برای مصاحبه هر فرد بین ۲۰ الی ۲۵ دقیقه در نظر گرفته شد.
نکته: عدم مراجعه در مهلت مقرر اعلام شده به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدامی تلقی می گردد.

یکشنبه 16/2/1403 (عصر)

بومی

سهمیه

محل شغل

شغل

کدملی

نام خانوادگی

نام

شهرستان

دارد

%3معلولان

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 13)

2063753563

نادری کفشگر

سکینه

بابل

ندارد

%3معلولان

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 13)

2110712511

بابائی زیارتی

قاسم

بابل

ندارد

%3معلولان

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 13)

2150556790

ذبیحی ملفه

نفیسه

بابل

دارد

25درصد

اداره بهزیستی شهرستان نکا

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 13)

4990144181

مهدوی زرومی

فاطمه

نکا

سه شنبه 18/2/1403(صبح)

بومی

سهمیه

محل شغل

شغل

کدملی

نام خانوادگی

نام

شهرستان

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان آمل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

2141058589

جانعلی زاده

رقیه

آمل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان آمل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

2143354551

نیکزاد

سلمه

آمل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان آمل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

2130610900

بابائی

فاطمه

آمل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

2050611609

عنایتی هتکه لوئی

سیما

بابل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

2064837256

ظاهر

مولود

بابل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

2065158281

بزرگ نژاد

سیده زهره

بابل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

4980066615

اسلامی مشهدسری

سحر

بابل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

5689950841

ذبیحی نیا گردرودباری

الهام

بابل

دارد

آزاد

اداره بهزیستی شهرستان بابل

کارشناس امور بهزیستی(1)(کد 11)

2064702873

حسین نژاد موزیرجی

سوده

بابل

کد خبر 106717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد