اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تحصیلات

سابقه کار

تلفن دفتر

پست الکترونیک

عکس

همایون

عمودی زاده

مدیر کل

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس ارشد مدیریت

32

0663300020

Lorestan.behzisti@amail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

اکبر عادلی

معاونت توسعه منابع

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس ارشد مالی

22

06633203404

Lorestan.behzisti@amail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

علی دوستی

حراست

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس امور تربیتی

29

06633229601

Lorestan.behzisti@amail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

ذبیح اله نادمی

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

ستاد بهزیستی لرستان

فوق لیسانس علوم سیاسی

28

06633203402

zabnademi@gmail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

نگار فتحی

معاونت توانبخشی

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس ارشد کاردرمانی

18

06633234677

Lorestan.behzisti@amail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

فاطمه فولادی

معاونت امور اجتماعی

ستاد بهزیستی لرستان

دکترای تخصصی روانشناسی

19

06633234685

Ffooladi53@G mail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تحصیلات

سابقه کار

تلفن دفتر

پست الکترونیک

عکس

کرم رضا پیردایه

رئیس بهزیستی شهرستان  بروجرد

شهرستان بروجرد

کارشناس ارشد

18

06642441149

karamrezapirdayeh@gmail.com

سیروس مومنی

رئیس بهزیستی شهرستان کوهدشت

شهرستان کوهدشت

کارشناسی

26

06632633077

Siros.momeni1351@gmail.com

امین حق نظری

رئیس بهزیستی شهرستان دلفان

شهرستان نورآباد

کارشناس ارشد مالی

9 سال

06632724018

Aminhaghnazari1371@gmail.com

مریم اکبری

رئیس بهزیستی شهرستان الیگودرز

شهرستان الیگودرز

کارشناس ارشد توانبخشی

20

06643327393

Lorestan.behzisti@amail.com

مریم فتح الهی

رئیس بهزیستی شهرستان سلسله

شهرستان سلسله

کارشناسی ارشد مشاوره وخانواده

17

06632522532

Maryamfatolahe987@gmaile.com

عزیز اله حسن پور

رئیس بهزیستی شهرستان رومشگان

شهرستان رومشگان

کارشناس  ارشد امور اجتماعی

10

06632652099

Azizallahasanpour2020@gmail.com

عبدالرضا پاپی الوار

رئیس بهزیستی شهرستان پلدختر

شهرستان پلدختر

فوق لیسانس علوم اجتماعی

27

06632222022

Alvari1350@gmail.com

سکینه اکبری

رئیس بهزیستی شهرستان دورود

شهرستان دورود

کارشناس ارشد روانشاسی

22

06643231297

Aram_akbaer@yahoo.com

محمود جانبزرگی

رئیس بهزیستی شهرستان ازنا

شهرستان ازنا

ارشد مدیریت دولتی

06643423167

Mjanbzrgy0@gmail.com

فرج اله ادینه

رئیس بهزیستی شهرستان چگنی

شهرستان چگنی

لیسانس مددکاری

21

09165661452

Lorestan.behzisti@amail.com

رضا وفایی

معاونت مشارکتها

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس مدیریت دولتی

06633203514

Lorestan.behzisti@amail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

مجید اصفهانی

رئیس پذیرش و هماهنگی

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس امور بهزیستی

22

06633241294

Lorestan.behzisti@amail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

اعظم کرمی آرا

رئیس فناوری اطلاعات

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس ارشد رایانه

18

06633203403

Az.karimiara@lor.behzisti.ir

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

تورج یزدانی

رئیس امور اداری

ستاد بهزیستی لرستان

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

24

06633238300

yazadnitourj@gmail.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

رحم بازگیر

رئیس امور مالی

ستاد بهزیستی لرستان

دکترای مدیریت بازرگانی

25

06633207451

Rahim1275@yahoo.com

اطلاعات، نام و مشخصات مدیران ستادی بهزیستی لرستان

آدرس سامانه ها:                   

https://www.behzisti.ir/service/province/lorestan

http://safaf.behzisti.net

پیام رسان بله :

#بــلــه                            https://ble.ir/chatrenarengi123

پیام رسان سروش :

     #ســـــروش                               https://splus.ir/behzisti_lor123 

پیام رسان ایتا :

  #ایتـــا                                                 @chtrnarngi

پیام رسان روبیکا :

#روبیکــــا                              https://rubika.ir/chatrenarengi123

پیام رسان تلگرام :

   #تلگــــرام                                       https://t.me/chatrenarengi123

پست الکترونیک  :

Lorestan.behzisti@amail.com


 

کد خبر 105642

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد