شاخص های معاونت پیشگیری بهزیستی استان لرستان در سال ۱۴۰۲

شاخص های معاونت پیشگیری بهزیستی لرستان در سال ۱۴۰۲

ارائه خدمات مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و ... به آحاد مردم

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد خدمت گیرنده

در استان سال  ۱۴۰۲

تعداد کل افراد خدمت گیرنده

در استان سال  ۱۴۰۲

ارائه خدمات مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و ... به آحاد مردم

۳۹۵۸ نفر حضوری

۱۲۸۱۰ نفر تلفنی ۱۴۸۰

۱۱۵۳۳ نفر حضوری

۳۶۹۵۶ تماس با ۱۴۸۰

۴۸ نفر ژنتیک

موضوع فعالیت

جمع  کل مالی کمک هزینه های ارائه شده در استان

۱۴۰۲

تعداد کل افراد خدمت گیرنده در استان

۱۴۰۲

تعداد کل افراد خدمت گیرنده در استان

۱۴۰۲

پرداخت کمک هزینه مشاوره به افراد تحت پوشش بهزیستی

۰۰۰/۰۰۰/۷۶۷/۱ ریال

۷۹ نفر

۳۸۲ نفر

موضوع فعالیت

تعداد  کودکان غربال شده

در استان۱۴۰۱

تعداد  کودکان غربال شده

در استان۱۴۰۲

غربالگری اضطراب کودکان ۵-۶ سال

۸۵ نفر

۴۲۴۰

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد آموزش داده شده در استان  ۱۴۰۱

تعداد کل افراد آموزش داده شده در استان ۱۴۰۲

آموزش های پیش از ازدواج ، زندگی خانواده و مهارت ها زندگی

۹۰۰ نفر

۴۴۷۷ نفر

موضوع فعالیت

تعداد کل غربالگری انجام شده  در استان ۱۴۰۱

تعداد کل غربالگری انجام شده  در استان ۱۴۰۲

غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی

۹۷۴۰۵ مورد

۹۸۵۰۲ مورد

ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذی -  ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد

ارائه خدمات اقامت اجتماع درمان مدار اعتیاد -  (TC) ارائه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین

ارائه خدمات پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد -  ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری

ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی

موضوع فعالیت

تعداد کل افرادی که در استان از این خدمات بهره مند شده اند  ۱۴۰۱

تعداد کل افرادی که در استان از این خدمات بهره مند شده اند  ۱۴۰۲

ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری

۱۱۷۸ نفر

۲۸۴۰

ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد

۸۹۲ نفر

۶۷۱۰

ارائه خدمات اقامت اجتماع درمان مدار اعتیاد (TC)

۱۸ نفر

۹۴

ارائه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین

۳۴۳ نفر

۱۲۰۱

ارائه خدمات پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد

_______

۸۵۳۲۴

ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری

۱۱۷۸ نفر

۲۸۴۰

ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد و ایدز

۱۴۷ نفر

۴۵۸

ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی

۵۲۲ نفر

۸۸۱

  • ارائه حمایتهای روانی اجتماعی در بحران (محب)

موضوع فعالیت

تعداد کل افراد بهره مند از حمایت های روانی در استان ۱۴۰۲

تعداد کل افراد بهره مند از حمایت های روانی در استان ۱۴۰۲

حمایت های روانی اجتماعی  در بحران (محب)

______

  • آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها

موضوع فعالیت

چند نفر ساعت آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها  در استان انجام شده ۱۴۰۲

آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها

۵۱۲۳

کد خبر 105576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد