رادیو بهزیستی

 • پادکست| مردم و مسئولین با معاون اجتماعی بهزیستی

  پادکست| مردم و مسئولین با معاون اجتماعی بهزیستی

  مریم معصومی معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان با حضور در برنامه رادیویی مردم و مسئولین به تشریح برنامه های این اداره کل در خصوص محلات کمتر برخوردار…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۶

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۶

  رادیو بهزیستی کاری از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور است که به همت افراد دارای معلولیت بینایی تولید می شود.

 • بشنویم| اتاق خبر سازمان بهزیستی قسمت ۴۵

  بشنویم| اتاق خبر سازمان بهزیستی قسمت ۴۵

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۴

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۴

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۳

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۳

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۲

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۲

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۱

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۱

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۰

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۴۰

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۹

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۹

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۸

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۸

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۷

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۷

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی ویژه روز جهانی نابینایان (قسمت ۳۵)

  بشنویم| رادیو بهزیستی ویژه روز جهانی نابینایان (قسمت ۳۵)

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۴

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۴

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۳

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۳

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۲

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۲

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۱

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۳۱

  رادیو بهزیستی کاری از روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور که توسط افراد دارای معلولیت بینایی تولید می شود.

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۹

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۹

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۷

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۷

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۶

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۶

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۵

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۵

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۴

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۴

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۳

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۳

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۲

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۲

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۱

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۱

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۰

  بشنویم| رادیو بهزیستی قسمت ۲۰

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم | رادیو بهزیستی قسمت ۱۹

  بشنویم | رادیو بهزیستی قسمت ۱۹

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم | رادیو بهزیستی قسمت ۱۸

  بشنویم | رادیو بهزیستی قسمت ۱۸

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم | رادیو بهزیستی - قسمت ۱۶

  بشنویم | رادیو بهزیستی - قسمت ۱۶

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم | رادیو بهزیستی - قسمت ۱۵

  بشنویم | رادیو بهزیستی - قسمت ۱۵

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

 • بشنویم | رادیو بهزیستی - ویژه برنامه هفته تکریم افراد دارای معلولیت

  بشنویم | رادیو بهزیستی - ویژه برنامه هفته تکریم افراد دارای معلولیت

  رادیو بهزیستی کاری از افراد دارای معلولیت نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی است که توسط اداره‌کل روابط عمومی و اموربین‌الملل این سازمان تولید…

پربازدیدهای کشور

بهزیستی در سراسر کشور