قانون معافیت سربازی خانواده های دارای معلول اجرا می شود 

مدیرکل بهزیستی استان زنجان از اجرای ماده ۲۶ قانون حمایت از معلولین خبر داد و گفت: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و  دارای معلولیت هستند و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی اسـتان زنجان سـلمان حسـینی افزود : همچنین همسـرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند مادامی که سرپرستی همسرناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود.

وی خاطرنشان کرد: ارائه درخواست اولیه تشـکیل پرونده معافیت سربازی، استعلام از حوزه نظام وظیفه و ثبت احوال، ارسال نتایج استعلام پزشـکی و بررسـی پرونـده مددجو در کمیسـیون پزشـکی بهزیستی از مراحل بر خورداری از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان دارای فرد معلول در خانواده است.

مدیرکل بهزیستی از معافیت سربازی ۶۵ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در حوزه توانبخشی از خدمت سربازی درسال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در راستای حمایت ازبانوان سرپرست خانوارنیز که از همسر خود جدا شده اند یا همسرشان فوت کرده امکان اعطای معـافیت به یکی از فرزنـدان ذکور خـانواده که از مـادر، حمایت مادی و معنوی انجام میدهـد وجود دارد، مشـروط بر اینکه برای متقاضیان طلاق حداقل یک سال ازتاریخ طلاق ویک سال ازتاریخ تشکیل پرونده سپری شده باشد.

حسینی اضافه کرد: خانواده هایی که شـرایط اشاره شـده را داشـته باشـند قبل از مراجعه به سازمان نظام وظیفه باید به ادارات بهزیستی درسراسر استان مراجعه و نسبت به ارائه درخواست وتشکیل پرونده معافیت سربازی ونهایتًا طرح در کمیسیون مربوطه اقدام نمایند.

کد خبر 77929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد