مناقصه | آگهی مناقصه عمومی اداره کل بهزیستی استان قزوین

موضوع مناقصه : خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ اداره کل بهزیستی استان قزوین

موضوع مناقصه : خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ اداره کل بهزیستی استان قزوین

شماره فراخوان: ۲۰۰۱۰۰۳۲۴۷۰۰۰۰۰۸

شرایط شرکت در مناقصه :

۱- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ دو شنبه  مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ لغایت  شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

۲- محل اخذ اسناد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

۳-مهلت قبول پیشنهادات : سه شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

۴- محل تسلیم پاکت الف : دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین واقع در خیابان هلال احمر

۵-زمان بازگشایی پاکت ها : روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ساعت ۱۱.۰۰

۶- بهزیستی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد .

۷-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مندرج می باشد

                           دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین

کد خبر 76882

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد