جلسه هم اندیشی سرپرست بهزیستی استان با حوزه اموراجتماعی

جلسه هم اندیشی در راستای بررسی مشکلات و مسائل حوزه اموراجتماعی با حضوردکتر حسین آبادی سرپرست بهزیستی استان با معاون و کارشناسان دفاتر تخصصی حوزه اموراجتماعی اداره کل برگزار گردید

در ایتدای این جلسه حسین آبادی سرپرست بهزیستی استان مرکزی گفت :امیدواریم با همکاری وهمفکر ی با کارکنان حوزه اموراجتماعی واورژانس جهت پیشبرد اهداف این اداره کل اقدامات خوبی صورت پذیرد و با ایجاد دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی و الویت بندی آسیبها و شرکت اعضا کارگروه اجتماعی وتخصصی استان و هم افزایی و ارتباط حرفه ای  با دستگاههای ذیربط با توجه به متولی بودن بهزیستی در بحث سلامت اجتماعی بتوانیم آسیبهای اجتماعی استان را کاهش دهیم

وی افزود: با توجه به این که هیچ دستگاهی نمی تواند به تنهایی مسئولیت آسیبهای اجتماعی را عهده دار شود و نیازمند هم افزایی تمامی دستگاههای مسئول و مرتبط است، جلب حمایت دستگاههای همکار و پررنگ کردن موضوع مسئولیت اجتماعی موجب رفع کاهش سطح آسیبهای اجتماعی خواهد شد

حسین آبادی درادامه افزود:جمع آوری وارائه اطلاعات آماری از خانواده های در معرض آسیب  واشتغال و برخی خدمات عمومی به خانواده کودک میتواند در بحث توانمندسازی موثر و اقدامات ثبت سامانه ای ، ارزیابی اولیه وثانویه  و پرونده سلامت ، بحث اقتصادی وفرهنگی پذیرش ومشاوره خانواده این کودکان اقدامی راهگشا خواهد بود.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: خدمت کارشناسان اموراجتماعی نباید در مرکز باشد و خدمت باید در جامعه ومحله صورت گیرد و بحث آموزش ومهارت آموزی نیز باید ازخانواده شروع شود و خانواده های ساکن درمناطق حاشیه نشین وخط قرمز نیزباید مشخص شود.

وی افزود: از انجا که تعدادی از جامعه هدف بهزیستی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند و گاهاً منبع درآمد این قشر کودکانشان هستند و محرومیت از درآمدزایی، بدون در نظر گرفتن شرایط کاری مناسب با توان فیزیکی و فیزیولوژیکی، شرایط را برای آسیبهای اجتماعی جدی تر سرپرست خانوار فراهم میکند بنابرین توانمندسازی باید بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی واقع بینانه باشد لذا مدیریت کلیه کیس ها و بحث مشاوره و سطح مداخله نیز باید در نظر گرفته شود  

درادامه  این نشست  ضمن تشریح برنامه راهبردی حوزه اجتماعی  ، موضوعات اساسی هر دفتر به تفکیک مطرح و نقاط قوت وضعف برنامه ها در سطوح مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی جهت هم افزایی با کارشناسان حوزه مورد بحث قرار گرفت

کد خبر 74591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد