سازمان بهزیستی یکی از دستگاههای حمایتی دولت است و هزینه اهی افراد تحت حمایت خود را مستقیما،ًاز محل درآمد دولت پرداخت می کند لذا این در امد همیشه می تواند در نوسان باشد.

سازمان بهزیستی یکی از دستگاههای حمایتی دولت است و هزینه اهی افراد تحت حمایت خود را مستقیما،ًاز محل درآمد دولت پرداخت می کند لذا این در امد همیشه می تواند در نوسان باشد با توجه به این که از دغدغه های مقدس سازمان بهزیستی رفع مشکلات مسکن ، ازدواج ، جهیزیه ، اشتغال و تحصیلات عالی فرزندان تحت حمایت خود پس از ترخیص از واحد است، لذا این مهم با پرداخت مبلغی ناچیز به ازای هر کودک به شرکت سهامی بیمه می تواند تحقق یابد.زیرا این نوع سرمایه گذاری دراز مدت می تواند از حمایت های کم هزینه ولی با بازدهی مناسب باشد و نیز این نوع سرمایه گذاری را می توان برای رعایت فرصت های برابر کودکان یا یکی از برنامه های توانمند سازی فرزندان پس از ترخیص شناخت .
۲-هدف:
بهره گیری از خدمات بیمه ای برای تامین مطلوب نیازهای اقتصادی فرزندان پس از ترخیص داشتن نتایج مطلوب حمایت از فرزندان و تامین آتیه انان در جامعه
    مسئولیت:
تامین اعتبار جهت واریز مبلغ  سالیانه بیمه اتیه 
۴_ تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی 
اداره بهزیستی موظف است اطلاعات مورد نیاز مربوط به بیمه افراد تحت پوشش خود را به اداره بیمه  تحویل دهد و از آنجاییکه خدمت گیرندگان شامل افراد فرزندان تحت سرپرستی سازمان می باشد تعهدی در این خصوص ندارند.
مدارک لازم برای دریافت خدمت : ارائه مدارک شناسایی ، معرفی نامه از سوئی سازمان بهزیستی
تعداد مرتبه مراجعه حضوری: --
زمان دسترسی به خدمت: در ساعت اداری 
استعلام (فرآیند مشترک بین دستگاهی:شرکت سهامی بیمه ایران
    هزینه ها و پرداخت ها : این فعایت به صورت رایگان انجام می گیرد.
    دوره عملکرد:در طول مدت اقامت فرزند در مراکز شبانه روزی و بعد از ترخیص 
    خاتمه توافقنامه :
در خصوص حمایت بیمه ای آتیه فرزندان تحت سرپرستی تفاهم نامه با شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان بهزیستی کشور منعقد گردیده است و تا ده سال اعتبار دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد