برای این که در جامعه ای انسان ها زندگی سالمی داشته باشند و فرصت لازم برای رشد طبیعی را بدست آورده بتوانند توان و استعدادهای بالقوه خویش را بالفعل ساخته و از گزند هر نوع آسیب در امان بمانند باید بتوانند از مواهب اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه به طور برابر استفاده کنند.

اگر به دلایل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عده ای از افراد جامعه از جمله زنان، دختران و کودکان را از حضور در صحنه اجتماع، تعلیم و تربیت و فعالیت های اقتصادی و غیره منع شوند، طبعا فرصتی برای آسیب پذیری بیشتر آنان فراهم خواهد شد.از این رو دفتر امور آسیبدیدگان به منظور توانمندسازی و حمایت از اقشار در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی آموزشهای لازم به گروه هدف را در دستور کار خود دارد. 
    هدف: توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی
    مسئولیت:
    جلوگیری از ابتلاء افراد در معرض آسیب به آسیبهای اجتماعی
    شناسایی و جذب افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
    ایجاد ارتباط مناسب با فرد آسیب دیده 
    برگزاری کارگاه‌های مختلف به خصوص در زمینه مسائل جنسی و اعتیاد 
    آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکان وخانواده های آنان 
    ایجاد فضای گفتگو در موارد مختلف 

    تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
مدارک لازم برای دریافت خدمت: مدارکی مورد نیاز نمیباشد.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری: حسب نیاز و ضرورت
زمان دسترسی به خدمت: ساعات اداری
استعلام(فرآیندهای مشترک بین دستگاهی): نیاز به استعلام خاصی ندارد.
    هزینه ها و پرداختها: ارائه خدمات به صورت رایگان میباشد.
    دوره عملکرد: برنامه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی در کل سال انجام میگیرد.
    خاتمه توافقنامه: توافقنامهای در این خصوص وجود ندارد و  این امر بر اساس دستورالعمل های ارسالی از سوی سازمان از وظایف مراکز امور آسیبدیدگان اجتماعی میباشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد