معاونت توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر سازی شخص معلول ، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی وروانی واجتماعی وحفظ این توانایی ها انجام می دهد . برایناساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می باشد . دراین میان معلول به فردی اطلاق می گردد که بنا به تشخیص کمیسیون تشخیص معلولیت براثر ضایعه جسمی ، ذهنی ،حسی ، روانی ویا توام اختلال مستمر وقابل توجهی درسلامت وکارایی عمومی وی ایجاد گردد بطوریکه موجب کاهش استقلال فرد درزمینه های اجتماعی واقتصادی شود .

هدف معاونت توانبخشی  توانمند سازی جسمی ، فرهنگی واجتماعی معلولین که فرآیندی هدفمند بارویکردی چند جانبه است ، می باشد  .خدمات توانبخشی شامل خدمات حرفه ای ، اجتماعی ، آموزشی وتوانبخشی مبتنی برجامه  ، شبانه روزی ، تامین وسایل کمک توانبخشی وغیره  می گردد .اهداف تعیین دوشاخص ذیل بمنظور ارزیابی عملکرد معاونت توانبخشی درحوزه توانمند سازی افراد دارای معلولیت وبالابردن مشارکت ایشان درجامعه بطور ویژه وارائه خدمات توانبخشی درابعاد گوناگون توانبخشی پزشکی ، حرفه ای آموزشی واجتماعی به کلیه گروه های هدف سازمان شامل معلولان ، سالمندان وبیماران روانی مزمن است .
هدف :    
تشخیص معلولیت فرایندی است که طی آن بررسی مستندات و مدارک پزشکی دال بر اختلالات و بیماری‌های منجر به معلولیت انجام گرفته و پیامدهای حاصل از بیماری توسط متخصصین توان پزشکی در کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت شناسایی و نوع معلولیت و شدت آن تعیین می‌شووسپس جهت ارائه خدمت به این افراد مبادرت به صدور کارت معلولیت می نماید.  توسعه کمی و کیفی خدمات توانبخشی و مناسب‌سازی امکانات زندگی برای افراد معلول بیش از هر چیز منوط به این است که اقدامات لازم جهت شناسایی و تشخیص گروه های مختلف دارای معلولیت بر اساس عملکرد ناتوانی و سلامت صورت گیرد تا به تبع آن امکان به‌روزرسانی و توزیع عادلانه خدمات فراهم شود.
با توجه به اقدام حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی توانخواهانی که معلولیت شدید و خیلی شدید دارند و  نیازمند مراقبت می باشند می توانند پس از تایید در کمیسیون های معافیت سربازی یکی از فرزندان خود را از خمت سرازی معاف نمایند..
این اقدام می‌تواند به توسعه مشارکت اجتماعی و دسترسی به امکانات جامعه همچون دیگر شهروندان و افراد عادی جامعه برای گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کمک کند..
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
- بررسی درخواست اولیه در سامانه- بررسی فرد با کد ملی در سامانه کمیسیون پزشکی و صدور کارت- در صورت تایید معلولیت فرد در سامانه کمیسیون پزشکی، پیگیری از حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت- در صورت نبود فرد در سامانه کمیسیون، ارجاع به کمیسیون پزشکی جهت تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت- ثبت در سامانه کمیسیون پزشکی و تأیید در سامانه- ارجاع به حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت  - صدور کارت شناسایی معلولیتارجاع توانخواه به کمیسیون معافیت سربازی
در صورت تایید در کمیسیون معافیت سربازی با معرفینامه از سوی سازمان به کمیسیون مربوطه در نیروی انتظامی ارجاع می گردد.
.
مدارک لازم برای دریافت خدمات :
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
-تصویر تمام  صفحات شناسنامه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویر کارت ملی توانخواه واعضاء خانواده 
-تصویر صفحه اول دفترچه بیمه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویرکارت بیمه تکمیلی 
-تصویر اجاره نامه 
-تصویر سرکوپن 
-فیش اب ویا برق 
-سه قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : 2 مرتبه 
نیاز به استعلام خاصی نمی باشد 
هزینه ها وپرداخت ها : 
هیچگونه وجهی از توانخواه دریافت نمی گردد  .    
دوره عملکرد :
هر توانخواه در صورت تایید یکبار می توان از معافیت سربازی استفاده نماید.
خاتمه توافقنامه 
براساس قوانین صادره این خدمت ارائه می گردد وتوافقنامه ای دراین خصوص منعقد نشده است .
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد