در راستای تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 ، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371و... مسئولیت مراقبت شبانه روزی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست معرفی شده از سوی مرجع قضایی برعهده سازمان بهزیستی است.

در راستای تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 ، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371و... مسئولیت مراقبت شبانه روزی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست معرفی شده از سوی مرجع قضایی برعهده سازمان بهزیستی است که براساس سیاست های جاری این سازمان مراقبت و پرورش کودکان مذکور در قالب دو برنامه مراقبت در خانواده زیستی و خانواده جایگزین و مراقبت در مراکز شبانه روزی صورت می گیرد
    هدف:
مجموعه فعالیتهایی است که با هدف حمایت و صیانت از حقوق کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست معرفی شده از طرف مقام قضایی به سازمان بهزیستی کشورو تعیین شیوه مراقبت، ارزیابی نیازها و چگونگی ارائه خدمات به وی انجام می‌شود.
    مسئولیت:
سازمان بهزیستی مکلف است با هدف رفع نیازهای کودکان که از بدو پذیرش آنان مجموعه ای از فعالیتها ی تربیتی  و حرفه ای با هدف فراهم نمودن سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی به فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست ارائه دهد.
4_ تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :
سازمان بهزیستی موکلف است که نظارت بر حسن انجام فعالیت مذکور که به موسسه خیریه واگذار کرده داشته باشد 
مدارک لازم برای دریافت خدمت : :دستور قضایی مبنی بر پذیرش فرزندان در مراکز نگهداری  
تعداد مرتبه مراجعه حضوری:-
زمان دسترسی به خدمت: در کلیه ساعات شبانه روز  
استعلام (فرآیند مشترک بین دستگاهی:
هزینه ها و پرداخت ها : کلیه خدمات به صورت رایگان به افراد تحت پوشش ارائه داده می شود. 
دوره عملکرد: تا زمان حضور فرد در مراکز شبانه روزی این فعالیت ادامه دارد.
خاتمه توافقنامه :جهت انجام فعالیت مذکور با دو موسسه خیریه توافقنامه منعقد گردیده است و چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مدنظر قرار گیرد با اطلاع قبلی موضوع خاتمه توافقنامه اعلام می گردد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد