رفاه اجتماعی در تعریف به هرگونه اقدام از سیاست گزاری تا ارائه خدمات با هدف کاهش بار مشکلات اجتماعی گفته میشود.

طی دهه های اخیر با تغییرمفهوم رفاه از مفاهیم کاملا عینی مانند بهداشت ، آموزش ، اشتغال و ..به مفاهیم ذهنی مانند احساس رضایت مندی مردم نیز تغییر کرده است .
سازمان بهزیستی کشور با عنایت به اسناد بالا دستی و سیاست های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت محقق ساختن رفاه اجتماعی و پیشبرد راهبردهای توسعه ای و کاهش آسیب های  اجتماعی علی الخصوص اعتیاد، اقدام به تاسیس مراکز اقامتی  در جهت ساماندهی  بیماران متقاضی درمان و متجاهرین نموده است:
هدف کاهش بروز و شیوع مصرف مواد اعتیاد آور و عوارض مرتبط با اعتیاد در جامعه 
افزایش و ارتقاء عوامل محافظتی ،پیشگیری در سطح 2 و پیشگیری ومداخله و درمان با توجه به دگر دیسی  اعتیاد 
کاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد
ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات درمان و کاهش آسیب درحوزه اعتیاد:
مسئولیت : ارائه خدمات شبانه روزی بهزیستی 
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : خدمت گیرندگان بدون هیچ تعهدی مراجعه کرده و خدمات دریافت می کنند فقط در حد رعایت حقوق شهروندی و رعایت مقررات داخلی مرکز .
ارائه خدمات برابر دستور العملهای سازمانی 
مدارک لازم برای دریافت خدمات : مدارک شخصی و هویتی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :مدارک شخصی
مدت زمان انجام خدمت : در طول سال
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : بدلخواه
هزینه ها وپرداخت ها : مطابق با تعرفه های ابلاغی سازمان
دوره عملکرد :یکساله
خاتمه توافقنامه 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موازین سازمان و براساس دستورالعملهای اجرایی سازمان اقدام خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد