مددکاری اجتماعی مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیت‌های حرفه‌ای است که در قالب نهادها، سازمان‌ها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرها جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آن‌ها را فراهم آورد.

ارائه خدمات حرفه‌ای به افراد و خانواده‌ها سبب روابط اجتماعی سالمتر و مؤثرتر می شود و افراد  قادر می شوند با بهره‌گیری از استعدادها، توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضایتمندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارایی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند. توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی و بهره‌گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه. صورت می پذیرد.
    هدف: 
    توانمندسازی خدمت گیرنده(قادرسازی، استقلال و خوداتکایی)
    مسئولیت:
    ارزیابی دقیق وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی
    ارزیابی وضعیت روانی ، اجتماعی و برنامه ریزی لازم جهت بهره مندی از برنامه های درمانی و آموزشی
    جمع آوری اطلاعات 
    تشخیص مشکل با مشارکت مراجع با تاکید بر روش راه حل محور
    ارائه راه حل کمکی با مشارکت مراجع، ارزیابی راه حل های کمکی و در صورت نیاز اصلاح راه حل.
    بهره گیری از منابع (فردی، خانوادگی و اجتماعی ) موجود در راستای بازتوانی مراجع
    بررسی استعدادها و توانایی های مراجع در راستای بازتوانی خدمت گیرنده
    فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت حرفه آموزی و اشتغال یابی خدمت گیرنده

    تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
مدارک لازم برای دریافت خدمت: مدارکی مورد نیاز نمیباشد.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری: حسب نیاز و ضرورت
زمان دسترسی به خدمت: تمام ساعات شبانه روز در مراکز نگهدای و ساعات اداری در مراکز روزانه
استعلام(فرآیندهای مشترک بین دستگاهی): نیاز به استعلام خاصی ندارد.
    هزینههای و پرداختها: ارائه خدمات به صورت رایگان میباشد.
    دوره عملکرد: ارائه خدمات مددکاری به جامعه هدف در کل سال انجام میگیرد.
    خاتمه توافقنامه: توافقنامهای در این خصوص وجود ندارد و  این امر بر اساس دستورالعمل های ارسالی از سوی سازمان از وظایف دفاتر تخصصی معاونت امور اجتماعی میباشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد