برنامه کاهش آسیب با هدف ارتقا سطح مشارکت جامعه هدف در جهت کاهش بروز و شیوع آسیب های جسمی و روانی و اجتماعی اعتیاد با استراتژی ایجاد مراکز کاهش آسیب و ارائه خدمات پیشگیرانه در سطح و گستره بیشتری در سطح جامعه فعالیت می کند .و در 3سطح اولیه،ثانویه و ثالثیه ارائه خدمات دارد.

برنامه کاهش آسیب با هدف ارتقا سطح مشارکت جامعه هدف در جهت کاهش بروز و شیوع آسیب های جسمی و روانی و اجتماعی اعتیاد با استراتژی ایجاد مراکز کاهش آسیب و  ارائه خدمات پیشگیرانه در سطح و گستره بیشتری در سطح جامعه فعالیت می کند .و در 3سطح اولیه،ثانویه و ثالثیه ارائه خدمات دارد
هدف : کاهش بروز و شیوع مصرف مواد اعتیاد آور و عوارض مرتبط با اعتیاد در جامعه 
افزایش و ارتقاء عوامل محافظتی ،پیشگیری در سطح 2 و پیشگیری ومداخله و درمان با توجه به دگر دیسی  اعتیاد 
کاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد
ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات درمان و کاهش آسیب درحوزه اعتیاد
مسئولیت :
ارائه خدمات کاهش آسیب در مراکز گذری
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
خدمت گیرندگان بدون هیچ تعهدی مراجعه کرده و خدمات دریافت می کنند فقط در حد رعایت حقوق شهروندی و رعایت مقررات داخلی مرکز .
ارائه خدمات برابر دستور العملهای سازمانی 
مدارک لازم برای دریافت خدمات :
هیچگونه مدرکی نیاز نیست
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
هیچگونه مدرکی نیاز نیست
مدت زمان انجام خدمت :  در طی سال خدمات ارائه میشود
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : بدلخواه
نیاز به استعلام خاصی نمی باشد 
هزینه ها وپرداخت ها : 
رایگان.    
دوره عملکرد :
یکساله
خاتمه توافقنامه 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موازین سازمان و براساس دستورالعملهای اجرایی سازمان اقدام خواهد شد .

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد