فراخوان مؤسسات مراقبت خانواده محور

اداره کل بهزیستی گیلان در نظر دارد با هدف تأمین شرایط بهتر برای رشد و تربیت کودک و نوجوان در خانواده و بهبود فرایند بازپیوند یا واگذاری سرپرستی وی به خانواده جایگزین ، نسبت به سپردن کودکان و نوجوانان به خانواده های واجد شرایط در راستای اجرای ماده ۱۳ الحاقی به آیین نامه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ هیئت وزیران با همکاری مؤسسات خیریه ، براساس شیوه نامه ها و دستورالعمل های سازمان، اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی فراخوان (۱۴۰۲/۹/۱۲) لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۳۰  نسبت به ارائه درخواست به عنوان مؤسسه مراقبت خانواده محور جهت همکاری و انجام امور مربوط مراقبت موقت فرزندان تحت سرپرستی این اداره کل به عنوان میهمان با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان ها اقدام نمایند.

تعریف اصطلاحات به کار رفته در این فراخوان به شرح زیر می باشد:

  1. مؤسسه مراقبت خانواده محور: مؤسسه ای که طبق ماده ۳۶ قانون، با مجوز سازمان بهزیستی تأسیس و مدیریت و نظارت بر نگهداری و مراقبت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را در خانواده ها بر عهده دارد.
  2. مراقبت موقت: نگهداری و پرورش کودک و نوجوان در خانواده میزبان از زمان سپرده شدن تا بازپیوند یا واگذاری به خانواده دیگر یا سپردن به مرکز نگهداری.
  3. خانواده میزبان: خانواده ای که کودک و نوجوان را بهزیستی رأسا یا از طریق مؤسسه مراقبت خانواده محور و در قالب مراقبت موقت به آن می سپارد.

شرایط اختصاصی مؤسسات متقاضی :

 -  دارا بودن پروانه تاسیس موسسه  غیر انتفاعی( خیریه)  معتبر از بهزیستی  استان  گیلان ( با درج اهداف مرتبط در اساسنامه و ..)

- مدیران مؤسسات خیریه دارای مجوز تأسیس و فعالیت در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان بر اساس بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و یا جزء ۸ ماده » پ« بند ۵۷ قانون احکام دائمی مصوب ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۹۶ از سازمان، در صورتیکه در بخش اهداف اساسنامه مؤسسه مراقبت خانواده محور از کودکان و نوجوانان ثبت نشده باشد، می توانند از بهزیستی استان مجوز فعالیت مؤسسه مراقبت خانواده محور را درخواست نمایند.

- مؤسسات موضوع ماده ۸ می توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب شیوه نامه مذکور، پس از اخذ تأییدیه از بهزیستی استان به عنوان مؤسسۀ مراقبت خانواده محور فعالیّت خود را آغاز و ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخذ تأییدیه نسبت به اصلاح اساسنامه و اخذ مجوز فعالیت وفق ماده فوق الذکر اقدام کنند.

لازم به ذکر است مؤسسات خیریه متقاضی در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان با شماره ۰۱۳۳۳۳۶۸۵۹۲ تماس حاصل نمایند.

کد خبر 95935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد