به منظور تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بهزیستی مصوب سال ۱۳۵۹ به منظور ارائه خدمات رسانی به اقشار نیازمند و آسیب پذیر، و به منظور پیشگیری از بروز معلولیتها و یا درمان توانبخشی معلولین نیازمند و همچنین بر اساس مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۶ و ۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ و اهداف تشکیل موسسه خیریه زنجیره امید که همانا رسیدگی به مسائل و مشکلات درمانی (مددجویان زیر ۱۸ سال) نیازمند در زمینه‌های ارتوپدی- قلبی و ترمیمی است .

ماده ۱- موضوع :

ارائه خدمات بیمه‌ای درمانی و توانبخشی در زمینه‌های اعمال جراحی ارتوپدی – قلبی و ترمیمی به مددجویان (کودکان زیر ۱۸ سال) معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی از طریق همکاری دو جانبه طرفین تفاهم نامه با ر عایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور.

ماده ۲- اهداف

۱-ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات درمانی به مددجویان و معلولین تحت پوشش سازمان؛

۲- کاهش معلولیتها – مرگ و میر ناشی از بیماریهای کودکان در خانواده‌های نیازمند؛

۳- کاهش هزینه‌های درمانی مددجویان و بیماران نیازمند و حمایت در زمینه پرداخت هزینه‌ها از موسسه مذکور؛

۴- کاهش بحرانهای روحی ناشی از عدم توانایی در تهیه و پرداخت هزینه‌های هنگفت در خانواده‌های تحت پوشش سازمان؛

۵- گسترش فرهنگ مشارکت در جامعه و ارائه خدمات داوطلبان پزشکان متخصص به محرومین و نیازمندان؛

ماده ۳ تعهدات سازمان :

۱-شناسایی مددجویان نیازمند درمان در هر استان  توسط حوزه تخصصی مربوطه و انجام امور مددکاری و تهیه گزارشات لازم برای مددجویان تحت پوشش و یا معرفی شده از سوی موسسه زنجیره امید؛

۲-صدور دفترچه درمانی برای کلیه مددجویان قبل از معرفی به موسسه؛

۳-انجام معاینات لازم و تشخیص‌های اولیه پزشکی برای مددجوی تحت پوشش قبل از معرفی به موسسه؛

۴- معرفی مددجو به موسسه در صورتی که به تشخیص پزشک در استان امکان درمان مددجو وجود نداشته باشد.

۵-هماهنگی‌های لازم توسط استان یا موسسه قبل از اعزام بیمار جهت اسکان و سایر موارد؛

۶- معرفی مددجویان و معلولین بیمار به موسسه طبق فرم شماره (۱) پیوست تفاهم نامه به انضمام خلاصه پرونده پزشکی بیمار؛

۷- ارائه خدمات توانبخشی مورد نیاز بیماران پس از اعمال جراحی (از قبیل فیزیوتراپی، کاردرمانی و ...) این گونه خدمات پس از تایید پزشک موسسه توسط بهزیستی استان مربوطه انجام می‌پذیرد.

۸-در صورت تشخیص پزشک موسسه ارائه لوازم توانبخشی مورد نیاز بیماران پس از اعمال جراحی به صورت رایگان (واکر، عصا، کفش طبی، ویلچر و ...)؛

۹-همکاری ادارات بهزیستی استانها با پزشکانی که از طرف موسسه جهت معاینه و یا درمان به سازمان معرفی می‌گردند.

۱۰-تامین شرایط لازم و اسکان و استقرار تیم پزشکی اعزامی از سوی موسسه (با هماهنگی قبلی سازمان بهزیستی) در استانها جهت معاینه و یا درمان بیماران تحت پوشش سازمان

ماده ۴- تعهدات موسسه

۱-همکاری در درمان بیماران قلبی – ارتوپدی و ترمیمی زیر ۱۸ سال معرفی شده از دبیرخانه بیمه و درمان، سازمان و استانها؛

۲-در صورت توسعه خدمات پزشکی و درمانی موسسه بیماران را در سایر رشته‌های تخصصی دیگر نیز پذیرش خواهد نمود.

۳- پذیرش کلیه افراد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی در موسسه؛

۴- انجام کلیه مراحل درمان از قبیل انتخاب بیمارستان- معرفی بیمار- پذیرش – بستری – ترخیص و ... پس از معرفی بیمار توسط موسسه صورت می‌گیرد.

۵-در صورت تشخیص پزشکان داخل کشور به ادامه درمان کودکان در کشور فرانسه موسسه ترتیب اعزام انفرادی آنها را بدون همراهی والدین به کشور مذکور در صورت فراهم بودن امکانات لازم را به عهده می‌گیرد.

۶- معرفی بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی بر اساس اولویتهایی که بهزیستی هر استان با هماهنگی موسسه تعیین می‌نماید.

۷- ارسال گزارش عملکرد اقدامات انجام شده و اعلام هزینه‌های تمام شده از سوی موسسه به دبیرخانه بیمه و درمان سازمان بهزیستی برای بیماران تحت پوشش این سازمان هر ۳ ماه یکبار صورت می‌گیرد.

۸- همکاری با سازمان در اجرای طرحهایی که امکان همکاری آن توسط موسسه وجود داشته باشد، با اخذ مجوزهای قانونی و تخصصی از حوزه‌های مربوطه

۹- برگزاری همایش مشترک با سازمان بهزیستی استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص جذب پزشکان داوطلب، همکاری، تشکیل گروههای همیار جهت تامین هزینه‌های درمانی بیماران نیازمند

۱۰- توانخواه و یا مددجوی واجد شرایط معرفی شده از سوی سازمان در صورت ادامه درمان به دفعات می‌توانند از خدمات موسسه بهره‌مند گردند و نیاز به صدور معرفی نامه جدید نمی‌باشد.

ماده ۵- تعهدات مشترک

۱-معرفی نماینده تام الاختیار از سوی موسسه و سازمان جهت تسهیل در اجرای مفاد تفاهم نامه؛

۲-تبادل آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه‌های مرتبط کاری فی مابین طرفین تفاهم نامه؛

۳-همکاری در زمینه‌های پژوهشی –مطالعاتی، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و همایشهای تخصصی مرتبط با جامعه هدف طرفین تفاهم نامه؛

۴-برنامه‌ریزی در زمینه همکاری مشترک در خصوص شرکت در نمایشگاههای فصلی و دوره‌ای؛

۵- همکاری و اطلاع رسانی از اقدامات صورت گرفته توسط رسانه‌های ارتباط جمعی؛

ماده ۶- نحوه معرفی و ارجاع بیماران

۱-معرفی بیماران (که امکان درمان در استان مربوطه وجود ندارد) به موسسه توسط بهزیستی استان مربوطه طبق فرم شماره یک (فرم پیوست تفاهم نامه) به انضمام خلاصه پرونده پزشکی مربوطه قبل از اعزام بیمار؛

۲- هماهنگی لازم توسط بهزیستی استان مربوطه با موسسه قبل از اعزام بیمار در خصوص شرایط پذیرش و هزینه‌های درمانی که می‌بایست توسط موسسه و شخص بیمار و یا سازمان پرداخت گردد.

۳-ارسال یک برگ رونوشت معرفی بیمار توسط بهزیستی استان مربوطه به دبیرخانه بیمه و درمان سازمان؛

۴- صدور برگ پذیرش درمانی از سوی موسسه و ارسال به بهزیستی کشور و استان مربوطه؛

۵- بیماران در زمان اعزام می‌باییست مدارک ذیل را به همراه داشته باشند.

۱-دفترچه بیمه درمانی

۲- کلیه سوابق پزشکی (اعم از آزمایشات – رادیولوژی و ...)

ماده ۷: موارد فسخ تفاهم نامه

در صورتی که طرف مقابل به مفاد تفاهم نامه و تعهدات خود عمل ننماید یا تاخیر و تعلل ورزد، تفاهم نامه از طرف سازمان قابل فسخ خواهد بود، همچنین در صورت تمایل طرفین به فسخ این تفاهم نامه موظفند با اعلام کتبی دو ماه قبل از فسخ با ذکر دلایل مراتب را به طرف مقابل اعلام نمایند.

تبصره : طرف مقابل این سازمان مجاز به واگذاری تعهدات خود به دیگران (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) نمی‌باشد، در غیر اینصورت حق فسخ تفاهم نامه برای سازمان با اخذ خسارات محفوظ خواهد بود.

ماده ۸- نحوه نظارت بر اجرای تفاهم نامه

طرفین تفاهم نامه توافق نمودند با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان طرفین ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ امضای تفاهم نامه نسبت به اجرایی نمودن تفاهم نامه و تنظیم قراردادهای مورد نظر و انجام سایر امور مربوطه اقدام نمایند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به رییس دبیرخانه بیمه و درمان مددجویان سازمان بهزیستی کشور ارائه نمایند.

تبصره : دبیرخانه بیمه و درمان مددجویان سازمان بهزیستی کشور ناظر اجرای تفاهم نامه خواهد بود.

ماده ۹- ساز و کار حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف بین طرفین که ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد تفاهم نامه یا نحوه انجام کار، تأخیر و تعلل در انجام تعهدات موضوع تفاهم نامه باشد، موضوع در کمیته اجرایی موضوع ماده پنجم این تفاهم نامه مطرح و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نمایند.

ماده ۱۰- این تفاهم نامه مشتمل بر قراردادها و الحاقیه‌های لازم خواهد بود که جهت انجام کار موضوع تفاهم نامه فی ما بین طرفین منعقد خواهد گردید.

ماده ۱۱- محل تامین اعتبار تفاهم نامه :

سازمان موظف است بر اساس ماده ۱۲ تفاهم نامه هزینه بستری و درمان مددجویان و معلولان (سهم سازمان) را از محل اعتبارات مددجویی سازمان پرداخت نماید.

ماده ۱۲ نحوه پرداخت هزینه‌های تمام شده :

هر سه ماه یکبار با تأیید ناظر و ارائه اسناد هزینه قابل پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۳- مدت تفاهم نامه

۱-این تفاهم نامه از تاریخ ۹۸/۷/۱ لغایت ۱۴۰۳/۷/۱به مدت پنج سال معتبر بوده و پس از آن در صورت توافق کتبی طرفین می‌تواند مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و تمدید گردد.

معرفی نامه

فرم معرفی بیماران به مؤسسه خیریه زنجیره امید

                                                                                                                        شماره :

                                                                                                                        تاریخ:

بسمه تعالی

مدیر عامل محترم موسسه خیریه زنجیره امید

سلام علیکم

احتراماً با توجه به مفاد  تفاهم نامه همکاری شماره ... مورخ ... فی‌مابین سازمان بهزیستی کشور و آن موسسه، بدینوسیله بیمار آقای/خانم: ................... فرزند: .................... متولد: ................ به شماره پرونده :............ که مبتلا به بیماری ... می‌باشد، به پیوست تصویر پرونده پزشکی وی، جهت مساعدت در درمان به حضورتان معرفی می‌گردد. همچنین آقا/خانم ... به عنوان رابط این سازمان با آن موسسه جهت همکاری و انجام هماهنگی‌های لازم معرفی می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایند.

آدرس  و تلفن سازمان بهزیستی استان :

نام و نام خانوادگی و شماره تماس رابط بهزیستی :

شماره تماس بیمار:

مدیر کل بهزیستی استان

کد خبر 9404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد