فراخوان| مناقصه| آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل بهزیستی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی برای مراکز مشاوره وخدمات روانشناختی حضوری وغیرحضوری (مکالمه تلفنی دولتی خط 1480) خود را با شرایط ذیل برگزار نماید

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر، بهزیستی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی برای مراکز مشاوره وخدمات روانشناختی حضوری وغیرحضوری (مکالمه تلفنی دولتی خط 1480)  خود را با شرایط ذیل برگزار نماید :

 (مندرج در بند 30-2 اسناد مناقصه) می بایست از طریق پایگاه مزبور از مورخ 15/07/1402 ساعت 8 صبح، لغایت ساعت 19 موضوع مناقصه : خرید خدمات تخصصی برای مراکز مشاوره وخدمات روانشناختی حضوری وغیرحضوری (مکالمه تلفنی دولتی خط 1480)  

برآورد اولیه : 31.274.648.633 ریال (سی ویک میلیاردودویست وهفتاد چهار میلیون و ششصدو چهل وهشت هزارو ششصد وسی وسه ریال)

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه اداره کل بهزیستی استان بوشهر به میزان 3.127.464.863 ریال (سه میلیاردو یکصدوبیست وهفت میلیون و چهارصدو شصت چهار هزاروهشتصدو شصت وسه ریال)

تبصره : شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(مناقصه) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی : www.setadiran.ir   اصل آن را در پاکت «الف» به مناقصه گذار تا مورخ 01/08/1402 ساعت 14:00 به نشانی بوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری – بعد از/07/1402  چهار راه کشتیرانی – اداره کل بهزیستی استان بوشهر – طبقه اول – واحد دبیرخانه تحویل و رسید اخذ نماید.

نحوه دریافت اسناد مناقصه : این مناقصه با شماره ثبت 2002003382000005 به نشانی www.setadiran.ir  ثبت گردیده است. اشخاص حقوقی واجد شرایط مورخ 17، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت و نحوه ارائه پیشنهادات : تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 29/12/1402 از طریق بارگذاری در پایگاه فوق الذکر

زمان و محل گشایش پیشنهادات : ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 02/08/1402 در محل دفتر مدیرکل بهزیستی استان بوشهر به نشانی فوق الذکر.

نکات :

  • کلیه فرایند از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده و از ارسال اسناد به صورت کاغذی (بجز تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) خودداری گردد.
  • هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • جزئیات و شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در اسناد مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.setadiran.ir قابل مشاهده و دریافت می باشد.
کد خبر 91131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد