بازدید از فرآیندهای تخصصی و بررسی مراحل ارزیابی و چگونگی تکمیل پرسشنامه سطوح توانمندی بانوان سرپرست خانوار

مدیر کل بهزیستی استان البرز از فرآیندهای اجرایی در دو مرکز مثبت زندگی کد ۲۷۱۶ و کد ۱۳۷۲ بازدید کرد و مراحل ارزیابی و چگونگی تکمیل پرسشنامه سطوح توانمندی بانوان سرپرست خانوار را بررسی نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز؛«وجیهه محمدی فلاح» مدیر کل بهزیستی البرز با همراهی «معصومه توکلی ثانی» معاون امور اجتماعی و پیشگیری ،«عبدالله فلاح نژاد» معاون توانبخشی و جمعی از کارشناسان بهزیستی از فرآیندهای تخصصی موجود مراکز مثبت زندگی و مراحل اجرای طرح ارزیابی سطوح توانمندی بانوان سرپرست خانوار از ۲ مرکز مثبت زندگی در سطح استان البرز بازدید نمودند. 

با توجه به دوره های آموزشی اجرایی فازهای قبلی جهت کارشناسان شاغل در بخش امور بانوان و خانواده و سپس مسئولین فنی مراکز مثبت زندگی و ارزیابی های میدانی صورت گرفته توسط مراکز مربوطه و تکمیل فرم ها ، ضمن بررسی فرم ها و بازدیدهای انجام یافته ، گویه های مربوط به شاخص های اقتصادی ، روانی و اجتماعی  بانوان سرپرست خانوار و نتایج حاصل از ارزیابی را بررسی و با نقطه نظرات مددکاران اجرایی طرح آشنا و ضمن بررسی منابع ،فرصت ها و چالش های موجود به بحث گفتگو در این زمینه پرداختند.

کد خبر 90136

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد