حمایت تخصصی بهزیستی از حدود ۴۰۰ هزار فرد دارای معلولیت شنوایی/ایران یکی از ۷ کشور اصلی همکار برنامه سازمان بهداشت جهانی در زمینه غربال شنوایی

روز جهانی گرامیداشت افراد دارای معلولیت شنوایی هرساله در آخرین یکشنبه ماه سپتامبر برگزار می گردد که امسال مصادف است با ۲۴ سپتامبر (برابربا  ۲ مهرماه) که بدلیل اهمیت توجه دادن جامعه به این عزیزان مراسمی طی یک هفته(۲الی۸مهرماه) برگزار می شود. این هفته  فرصتی است که موضوعات و چالش های پیش روی جامعه ناشنوایان و سخت شنوایان طرح شده و جامعه را نسبت به آنها آگاه می کنند. از دیگر اهداف این روز برجسته کردن تجارب منحصر به فرد افراد ناشنوا از فرهنگ های مختلف اقصی نقاط دنیاست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در این روز طی رویدادهای گوناگون بر اهمیت مشارکت ناشنوایان در جامعه تاکید کرده و به دیگران یادآوری می شود که : ناشنوایی برابر با ناتوانی نبوده بلکه روش متفاوتی است از تجربه زندگی در دنیا. نکته حائز اهمیت اینکه طی آگاهسازی جامعه سعی شده است عبارت "کر ولال" از واژگان معلولیت شنوایی حذف شود.  

فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با ارائه گزارشی آمار و عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص توجه و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شنوایی درجامعه و کمک به حضور اجتماعی مؤثر در زندگی روزمره و توسعه دسترسی آنان را تشریح کرد.  

وی گفت:آسیب شنوایی معلولیتی پنهان و دارای تاثیرات گسترده بر جنبه های مختلف رشد مهارت های ارتباطی، اجتماعی و هیجانی فرد و خانواده وی است. میزان شیوع آن در زمان تولد بیش از دو برابر مجموع دیگر اختلالات قابل ارزیابی در نوزادان است (۲ تا ۴ در هزار موالید دچار کم شنوایی شدید تا عمیق می باشند) که خوشبختانه تشخیص به موقع و مداخله بهنگام روند اثربخشی درخدمات داشته وکاهش معلولیت را درپی داشته است.

وی گفت:۲۵ درصد از موارد ناشنوایی دلایل ناشناخته دارند. همچنین ۵۰ درصد از موارد علل ژنتیک و ۲۵ درصد نیز سایر موارد مانند (زردی، بیماریهای مادر در حین بارداری، مسائل هنگام زایمان و ...) را شامل می شود.

عباسی در خصوص آمار افراد مبتلا به اختلالات شنوایی تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: به طور کلی ۳۸۹ هزار و ۸۷۶  فرد مبتلا به انواع معلولیت شنوایی تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد ۴۸ هزار و ۸۶۱ نفر با معلولیت خیلی شدید و ۱۴۵ هزار و ۴۱۴ نفر با معلولیت شدید در این جامعه حضور دارند. همچنین ۱۲۰ هزار و ۵۶۴ نفر با معلولیت متوسط و ۷۱ هزار و ۸۴۶ نفر نیز از معلولیت خفیف ناشنوایی رنج می برند. سه هزار و ۱۹۱ نفر نیز افرادی هستند که میزان و شدت ناشنوایی آنان نامشخص گزارش شده است. همچنین کودکان معلول هر ۲ سال یک بار و موارد بزرگسال ومعلولیتهای غیر پیشرفته هر ۵ تا ۱۰ سال مورد بررسی وضعیت معلولیت در کمیسیون تخصصی مربوط  قرار می گیرند.  

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خصوص آمار مراکز روزانه توانبخشی که خدمات آموزشی و توانبخشی به خانواده وکودک مبتلا به اختلالات شنوایی ارائه می دهند، نیز گفت: ۱۱۸ مرکز با ظرفیت اسمی ۶۱۰۰ نفر به پنج هزار و ۱۵۲ نفر خدمت می دهند که ۵۰۰۰ نفر از این افراد یارانه بگیر هستند.  

وی افزود:تمامی کودکان بهره مند از خدمات مراکز فوق به صورت ۱۰۰ درصدی از پوشش یارانه برخوردار بوده و میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی از سوی سازمان به ازای هر کودک به مراکز مذکور بین ۲۲۷ تا ۲۵۶ میلیون ریال  در ماه (متناسب با درجه ارزشیابی مرکز) است.

عباسی ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی در قالب  مراکز توانبخشی حرفه ای بالای ۱۵ سال و  ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به توانخواهان کم شنوا و ناشنوا در قالب  کارگاه های تولیدی حمایتی نیز اشاره کرد و گفت:دفتر امور توانبخشی آموزشی، حرفه ای و توانپزشکی برای توانخواهان کم شنوا و ناشنوا پس ازطی دوره های آموزش حرفه ای در مراکز حرفه آموزی شرایط حضور در کارگاه های تولیدی حمایتی را فراهم آورده است تا توانخواهان  بتوانند   با استقلال نسبی در انجام قسمتی از یک حرفه توانایی کسب شده و بالقوه خویش را در راستای تولید یا ارائه خدمت به کار گرفته و با حضور در کارگاه های تولیدی حمایتی در این زمینه موفق شود. همچنین طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۳۵ نفر افراد دارای معلولیت شنوایی از خدمات کارگاههای تولیدی حمایتی بهره مند شده اند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خصوص ارائه خدمات کاریابی و اشتغال به توانخواهان کم شنوا و ناشنوا در قالب  مراکز پشتیبانی شغلی نیز گفت:مراکز پشتیبانی شغلی که با هدف تسهیل شرایط دستیابی به شغل پایدار توانخواهان کم شنوا و ناشنوا و بعنوان مؤسسه مجری در برقراری ارتباط با کارفرما و نظارت بر روند به کار گماری توانخواهان اقدام می کند.  

وی افزود:یکی از برنامه های دفتر مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور با هدف استفاده از حداقل توان افراد کو شنوا و ناشنوا جهت ایجاد شغل شایسته وایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت زندگی این افراد است که این مراکز با استخدام افرادی تحت عنوان  مربی شغلی (J.C) مبادرت به ایجاد اشتغال برای توانخواهان می کند. طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۳۲ فرد دارای معلولیت شنوایی از این مراکز خدمت گرفته اند.  

تأمین وسایل کمک توانبخشی برای افراد دارای معلولیت شنوایی 

 عباسی با اشاره به تخصیص۲۰ درصد از اعتبار وسایل کمک توانبخشی در سال ۱۴۰۱ به افراد دارای معلولیت شنوایی گفت:سال گذشته بیش از ۳۲۱ هزار قلم از وسایل کمک شنوایی تهیه شده است که شامل ۲۴ هزار و ۸۷۰ مورد سمعک و بیش از ۲۹۵ هزار عدد باطری سمعک است. در حال حاضر ۵۹۸۱نفر پشت نوبت خدمات  هستند که انتظار می رود این آمار تا پایان سال جاری به صفر برسد.

کاشت حلزون شنوایی

وی گفت: از سال ۸۶ اعتبار قابل توجهی با پیگیری های به عمل آمده به امر کاشت حلزون اختصاص یافت که جهت  کاشت حلزون و تعمیر و تعویض هزینه شود.

همچنین تعداد ۲۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ توانستند از مساعدت مالی سازمان و توانبخشی بعد از عمل کاشت بهره مند شوند.همچنین در راستای هم افزایی در ارائه خدمات  به افراد نیازمند به کاشت، سرانه هر کودک ۶میلیون تومان مشمول حمایت می گردد و سنین ۴تا۶ سال را دربردارد.

 خدمات هنری و هنردرمانی به توانخواهان اختلال شنوایی

این مقام مسئول گفت: این خدمات با هدف به کارگیری هنر و قابلیت های آن درتقویت و سلامت بهداشت روان، ارتقای سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه، ارتقاء سطح آگاهی عمومی، تلفیق اجتماعی و کمک به مشارکت آنان در جامعه طراحی و در دو بخش خدمات نمایش درمانی و موسیقی درمانی در  ۱۱۸  مرکز توانبخشی به  ۵۱۵۲ توانخواه دارای اختلال شنوایی خدمات هنردرمانی ارائه می شود.

وی  در خصوص خدمات مراقبتی نیز گفت: ارائه خدمات خانواده محور از طریق مراکز مراقبت در منزل و مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل،   به تعداد ۹۴۷ نفر از افراد دارای معلولیت (چند معلولیتی که دارای اختلال شنوایی نیز می باشند) از طریق دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی صورت می گیرد.

خدمات و حمایت های حوزه  اشتغال

عباسی افزود همچنین تسهیلگری اشتغال ۷۰۴۰ نفر از ناشنوایان در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۶۵نفر از گروه هدف مذکور در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ از طرق مختلف از جمله پرداخت تسهیلات اشـتغالزایی، پرداخت مشوقهای حمایتی، مشاغل خانگی، تعاونیها، گروههای همیار و... محقق شده است.

ایران یکی از ۷ کشور اصلی همکار برنامه با سازمان بهداشت جهانی در زمینه غربال شنوایی

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دستاوردهای برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران نیز گفت:از میان ۱۴میلیون  نفری که  در طول سال های اجرای برنامه(سال ۱۳۸۴تا ۱۴۰۱) تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند؛ بیش از ۴۰ هزار ن فرد دارای اختلالات شنوایی در طیف های مختلف شناسایی شده اند.  همچنین در سال گذشته بیش از ۹۲ درصد موالید زنده کشور در این طرح غربال شده اند.  

وی به ارائه خدمات غربالگری شنوایی در حدود ۷۰۰ واحد غربالگری شنوایی به صورت ثابت و سیار با استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در مراحل غربال، تشخیص و مداخله،  کاهش سن تشخیص از سه سال به حدود یک تا یک ونیم سال طی چند سال اخیر(سنین قبل از سخن گفتن)،  وجود کارشناسان مجرب و آموزش دیده و علاقه مند، برگزاری بیش از ۴۰ کارگاه آموزشی در طول سالیان اجرا) و پوشش مناطق محروم و روستایی از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی (در این مناطق خدمات غربالگری رایگان می باشد) به عنوان نقاط قوت این طرح اشاره کرد و افزود:اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست که با توجه به عملکرد درخشان این برنامه در سطح کشور، ایران یکی از ۷ کشور اصلی همکار برنامه با سازمان بهداشت جهانی در زمینه غربال شنوایی است.  

برنامه غربالگری شنوایی سنین ۳ تا ۵ سال (پیش دبستانی)

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:این برنامه از سال ۱۳۹۶ بصورت پایلوت آغاز شده و در حال حاضر با استفاده از حدود ۲۰۰ دستگاه در کشور در حال اجراست و تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه قرار گرفته اند.

وی همچنین به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان دارای معلولیت شنوایی و شهریه دانشجویان معلول اشاره کرد و گفت:تعداد  دانش آموزان دارای معلولیت شنوایی بهره مند از کمک هزینه تحصیلی ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر (با سرانه سالانه ۷۰۰ هزارتومان) و تعداد دانشجویان دارای معلولیت شنوایی که شهریه دریافت می نمایند ۱۸۹۸ نفر هستند که این مبلغ به ازای هرترم میانگین ۶میلیون تومان است.

عباسی طرح ارتقای توانمندی افراد دارای معلولیت شنوایی، بینایی، آسیب نخاعی و سالمندان را نیز  که به منظور ارتقای دانش افراد در خصوص مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم، آشنایی افراد تحت پوشش با مسائل روان شناختی مرتبط با نوع معلولیت، افزایش مشارکت افراد در فعالیت های اجتماعی و مطالبه گری، افزایش مسئولیت پذیری افراد نسبت به خود، خانواده و جامعه، افزایش تعاملات بین فردی و خانوادگی و جامعه با تغییر در نگرش نسبت به معلولیت اجرا می شود را نیز معرفی کرد و گفت: در حال حاضر تعداد ۱۲۰۷ نفر با معلولیت شنوایی تحت پوشش این طرح می باشند.

وی گفت:همچنین در راستای جامعه پذیری افراد دارای اختلالات شنوایی؛ پوشش سایر خدمات سازمان نیز از جمله اورژانس اجتماعی، خدمات مشاوره ای، بیمه های اجتماعی  وخدمات مددکاری وحمایتی به ویژه برای زنان سرپرست خانوار شامل این عزیزان می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به تشکیل شبکه ملی ناشنوایان متشکل از مجموعه تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه ناشنوایان در سطح کشور اشاره کرد و گفت :حمایت از طرحها و برنامه های ملی و استانی شبکه و انجمن های استانی به ویژه آموزش زبان اشاره به فراگیران در سطح کشور (در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۵۰ نفر در دوره های آموزشی تربیت مترجم زبان اشاره شرکت داشتند) و نیز تعداد ۶۸۰۰ مورد اعزام مترجم جهت پیگیری رفع نیازهای ارتباطی این عزیزان با مراجع مختلف جامعه به انجام رسیده است.

کد خبر 90020

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =