فراخوان ارتقای برنامه شنوایی اداره کل بهزیستی گیلان

اداره کل بهزیستی استان گیلان در نظر دارد جهت ارتقای برنامه شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال یک دستگاه شنوایی را به افراد حقیقی و مؤسسات حقوقی با شرایط ذیل واگذار نماید.

۱-اشخاص حقیقی دارای مدرک کارشناسی شنوایی شناسی و بالاتر دارای پروانه فعالیت با سابقه ۵ سال
۲-تمام مؤسسات و مراکز غیر دولتی که در اساسنامه آنها به برنامه پیشگیری از معلولیت ها با ارتقاء سلامت اشاره شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه های پیشگیری از معلولیت ها الزامی می باشد.
۳-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، الزامی است.
۴-توان مشارکت در خرید دستگاه را داشته باشند.
۵-اخذ گواهینامه دوره آموزشی مورد تایید معاونت توسعه پیشگیری استان برای کارشناس غیردولتی مجری غربالگری قبل از شروع کار با دستگاه
۶-گذراندن دوره های بازآموزی با نظر و پیشنهادات ارایه شده از سوی دفتر پیشگیری از معلولیتهای کشور و یا معاونت پیشگیری استان
۷-اجرای برنامه غربالگری در هر مکان و شهرستانی که توسط بهزیستی تعیین می گردد.
۸-بهزیستی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

متقاضیان حقیقی و حقوقی فراخوان می بایست ظرف مدت سه روز از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ لغایت ۱۴۰۲/۶/۳۰ و پس از درج فراخوان در سایت  بهزیستی ، نسبت به ارایه درخواست کتبی خود به معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی استان اقدام و درخواست خود را ثبت نمایند.

کد خبر 89695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد