آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای )

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستانهای زنجان - طارم – خرمدره- – خدابنده و ابهر را مطابق با قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به موسسات واجد شرایط واگذار نماید .

موضوع کلی مناقصه :
ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
شرح موضوع مناقصه :
۱- ارائه خدمات مددکاری و روانشناختی ،مصاحبه اولیه ، بازدید منزل و...  به افراد در معرض آسیب ، آسیب دیده اجتماعی ، افرادی که اقدام به خودکشی نموده یا قصد خودکشی دارند ، افراد فراری از منزل ، همسران آزار دیده ، کودکان آزار دیده و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :۲/۱۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس آئین نامه معاملات دولتی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : از مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ لغایت۱۴۰۲/۰۵/۱۲
مهلت ارائه پیشنهاد :۱۴/۰۵/ ۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد ایران و تحویل مدارک به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری  ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به دبیرخانه بهزیستی استان زنجان  واقع در میدان ۱۵ خرداد – جنب مزار شهدا - بهزیستی استان زنجان تحویل نمایند .
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰روز ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
 لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:    www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ می باشد.
اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ( تضمین شرکت در مناقصه ) آدرس زنجان – میدان ۱۵ خرداد- جنب مزار شهدا – اداره کل بهزیستی استان زنجان- واحد دبیرخانه ۳۳۵۳۹۰۱۱

کد خبر 86018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد