بیش از 5 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی کردستان قرار دارند

ریس سازمان بهزیستی استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۸۳۰ گروه خود یار محلی در استان مشغول فعالیت هستند، گفت: ۲۰۰ گروه از این تعداد سال گذشته تشکیل و ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت به آنها پرداخت شد.

کردستان – فردین محمدی خبرنگار ثروت //ریس سازمان بهزیستی استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۸۳۰ گروه خود یار محلی در استان مشغول فعالیت هستند، گفت: ۲۰۰ گروه از این تعداد سال گذشته تشکیل و ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت به آنها پرداخت شد.

حسین رسولی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت به زنان سرپرست خانوار درقالب گروههای خود یار محلی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه توانمند سازی یکی از شاخص های اصلی کار در سازمان بهزیستی است اظهار داشت: امیدواریم ازظرفیت خود جامعه هدف واعتبارات سازمان بهزیستی در قالب تسهیالت اشتغالزایی بتوانیم در راستای استقالل و اشتغالزایی معلوالن گام بر داریم که در بحث تسهیالت ارزان قیمت خوشبختانه در سال گذشته 189 میلیارد تومان اعتبار سازمان بهزیستی بود که رقم قابل توجهی از ان پرداخت ودر اختیار جامعه هدف قرار داده شده است .

رسولی گفت: 5 هزار و ۴۷۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، اظهار داشت: توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از اولویتهای سازمان بهزیستی است.

رییس سازمان بهزیستی کردستان گفت: در حال حاضر ۶۹ هزار و ۵۶۰ خانوار شامل ۱۵۳ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش هستند.

کد خبر 77063

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد