گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه وسیدالشهدا شهرستان زرند بازدید نموده و در زیارت افطار موسسه نرجس خاتون شرکت نمودند

 علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه وسیدالشهدا شهرستان زرند بازدید نمودند

در ادامه این سفر یکروزه به شهرستان زرند علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی با همراهی رضا شجاع حیدری رییس حراست و حشمت الله حجت آبادی رییس ارزیابی عملکرد و مهدی پور مشاور فرهنگی و سیاوش آشتیانی رییس دفتر مدیر کل  در زیارت افطار موسسه نرجس خاتون شرکت نمودند.

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

گزارش تصویری بازدید علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان وعلی ابراهیمی زرندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از خانه های کودکان ونوجوانان سلیمه

کد خبر 77062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد