بهره مندی 270  کودک مبتلا به طیف اتیسم از خدمات توانبخشی و آموزشی بهزیستی در استان چهارمحال و بختیاری

اختلال طیف اُتیسم را یکی از شش اختلال گروه اختلالات عصبی رشدی و شایع ترین آنها دانست و گفت: نقص پایدار در برقراری ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و نیز الگوهای محدود تکراری و قالبی در رفتار، علایق و فعالیت ها از مشخص های بارز اتیسم است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری، علی نصیری در بازدید از فعالیتهای مرکز اتیسم شهرکرد گفت: دوران طلایی تشخیص و آموزش کودکان دارای اختلال اتیسم 2 تا 5 سالگی است و اتیسم اختلال عصبی رشدی است که مهمترین شاخصة آن نقص در ارتباط و تعاملات اجتماعی و بروز رفتار های کلیشه ای و محدود است که بهزیستی جهت جلوگیری ازتشدید این اختلال به جد برنامه های مداخلات بهنگام را پیگیری و به مرحلة اجرا در می آورد.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به خدمات قابل ارائه به این افراد افزود: سازمان بهزیستی در راستای توانمند سازی و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای اختلال اتیسم، خدمات مستمر و غیر مستمر از قبیل مستمری ماهیانه، حق پرستاری، کمک هزینة درمان، هزینة ایاب و ذهاب، کمک هزینة توانبخشی و درمانی را بر اساس دستورالعمل حمایت های مالی در مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت سازمان توسط نیروهای متخصص اعم از کادر درمان، گفتار درمان، روانشناس بالینی و مربیان هنری، ورزشی و آموزشی از ساعت 8 صبح تا 13 به کودکان اتیسم و خانواده های آنان ارائه می کند.

نصیری حساس سازی و آگاهسازی، غربالگری، تشخیص و مداخله  را از اهداف طرح غربالگری طیف اتیسم اعلام و خاطر نشان کرد: راه اندازی سامانه ملی و الکترونیک غربالگری و تشخیص اختلال طیف اتیسم توسط بهزیستی از اقدامات مهم بهزیستی است که با لینک ثبت نام  autism.behzisti.netدر راسـتای اجرای برنامه غربالگری، تشـخیص و مـداخله در این اختلال در حال ارائه خدمات می باشد و در این سامانه امکان اجرای الکترونیک و آنلاین آزمون غربـالگری توسـط خـانواده ها و ارجاع به پایگاه های غربالگری در صورت نیاز پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: کودکانی که در مراکز مذکور تحت برنامه های آموزشی و توانبخشی قرار می گیرند بعد از ترخیص، متناسب با شـرایط، به مهد و مدارس عادی، اسـتثنایی، مراکز توانبخشی حرفه ای، کارگاه تولیدی حمایتی و یا مراکز حمایت شده شغلی ارجاع می شوند.

کد خبر 77005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد