۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۹
فراخوان مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستانهای زنجان - طارم – خرمدره- – خدابنده  و ابهر را مطابق با قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به موسسات واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع کلی مناقصه :

ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

شرح موضوع مناقصه :

۱- ارائه خدمات مددکاری و روانشناختی، مصاحبه اولیه، بازدید منزل، تشکیل پرونده و... به افراد در معرض آسیب، آسیب دیده اجتماعی، افرادی که اقدام به خودکشی نموده یا قصد خودکشی دارند، افراد فراری از منزل، همسران آزار دیده، کودکان آزار دیده و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس آئین نامه معاملات دولتی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

مهلت ارائه پیشنهاد: ۰۱/۱۹/ ۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد ایران و تحویل مدارک به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۰ روز ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به دبیرخانه بهزیستی استان زنجان واقع در میدان ۱۵ خرداد – جنب مزار شهدا - بهزیستی استان زنجان تحویل نمایند.

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۲ روز ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

 لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:    www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ می باشد.

اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف (تضمین شرکت در مناقصه) آدرس: زنجان – میدان ۱۵ خرداد- جنب مزار شهدا – اداره کل بهزیستی استان زنجان- واحد دبیرخانه ۳۳۵۳۹۰۱۱

کد خبر 76536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد