دکتر فهیمه حسن نتاج جلودار به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان بابل منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرکل بهزیستی استان مازندران، دکتر فهیمه حسن نتاج جلودار به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان بابل منصوب شد.

دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران طی حکمی، فهیمه حسن نتاج جلودار را به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان بابل منصوب کرد.

در متن حکم وی آمده است:

سرکار خانم دکتر فهیمه حسن نتاج جلودار

بـا عنـایت به تعهـد، تخصـص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنـوان " سرپرست اداره بهزیستی شهرستان بابل " منصوب میگردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از سـرمایه انسانی موجود و استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل شهرسـتان در راسـتای تحقق اهداف و اجرای دستورالعمل ها و قوانین سازمان با تلاش مضاعف گام های موثری در پیشرفت امور و ارائه خدمات به گروه های تحت پوشش که ولی نعمتان ما هستند، بردارید. از سرکارعالی انتظار دارم در دست یابی به اهداف ذیل با هماهنگی اینجانب و معاونین اداره کل اقدام نمایید:

1-تعامل سازنده با ادارات، ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان در راستای ارتقای برنامه ها، تسریع فرایند ها و ارائه خدمات

2--تقویت نقاط قوت و رفع چالشهای موجود با بررسی شرایط و ترسیم وضعیت فعلی شهرستان

3-افزایش مشارکت و انگیزه کارکنان در راستای برنامه عملیاتی سازمان با ایجاد محیط کاری مطلوب

4-تلاش در جهت افزایش مشارکت های مردمی با اسـتفاده از روش های نوین در راسـتای ارائه خدمات با کیفیت و کمیت بالاتر به گروههای هدف تحت پوشش

5-ارائه طرحهای بومی-منطقه ای جهت انجام پایلوت استانی

6-همکاری موثر با موسسات و گروههای داوطلب جهادی و خیرین در راستای برنامه های سازمان

7-استفاده بهینه از منابع سازمان وحداکثرصرفه جویی در هزینه های اداری شهرستان.

کد خبر 76257

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد