۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶
 آگهی فراخوان مناقصه عمومی  

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد کارهای خدماتی به مقدار ۲۴۵۱۰ متر مربع اداره کل بهزیستی استان زنجان را مطابق با قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط (دارای صلاحیت تأیید از اداره کار) واگذار نماید.

موضوع کلی مناقصه : واگذاری امورات نظافتی، نگهبانی و خدماتی و نگهداری و مراقبتی از کودکان زیر ۳ سال و مربیگری کودکان
عنوان کار :
۱- انجام اقدامات مراقبتی از کودکان، تغذیه، استحمام، تعویض البسه، تعویض پوشاک و غیره
۲-انجام اقدامات نظافتی مستمر و نظافت سرویس های بهداشتی، محل خواب، بازی و سرو غذای کودکان
۳-همراهی در ارجاع کودکان جهت اقدامات درمانی، پزشکی قانونی – همراه بیمارستان، کار درمانی و غیره
۴-پخت و پز غذا براساس برنامه غذایی تأیید شده از سوی مرکز بهداشت
۵-مراقبت از کودکان در محل قرنطینه ۷ واحد کاری
۶-انجام امورات نظافتی، نگهبانی و خدماتی و سایر روزانه ۷۱۷ مترمربع  دو واحد کاری
۷-انجام امور نظافتی و خدماتی شهرستان ابهر روزانه ۱۰۰ مترمربع یک واحد کاری
۸-انجام امور نظافتی و خدماتی ستادمرکزی و بهزیستی شهرستان زنجان ۳۰۰ مترمربع سه واحد کاری
جمع کل : ۱۳ واحد کاری
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال براساس آیین نامه معاملات دولتی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ لغایت روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ از طریق سامانه ستاد و تحویل مدارک به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ به دبیرخانه اداره کل بهزیستی واقع در زنجان- خیابان امام  -میدان پانزده خرداد بهزیستی استان زنجان تحویل نمایید.
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکرات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ می باشد.
اطلاعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف(تضمین شرکت در مناقصه) : آدرس : زنجان –میدان پانزده خرداد- جنب مزار شهدا- اداره کل بهزیستی استان زنجان –واحد دبیرخانه ۳۳۵۳۹۰۱۱
                                                                         

 

                                                                   

 

                                                                              

کد خبر 75941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد