مناقصه اداره کل بهزیستی خراسان شمالی

اداره کل بهزیستی در نظر دارد فعالیت نگهداری و مراقبت از نوزادان و کودکان شیرخوارگاه شهرستان بجنورد را ازطریق مناقصه واگزار نماید

آگهی مناقصه ارائه خدمات (نگهداری ، مراقبتی،آموزشی،درمانی و ...) در شیرخوارگاه  به صورت حجمی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی

اداره کل بهزیستی خراسان شمالی در نظر دارد فعالیت نگهداری و مراقبت از نوزادان و کودکان شیرخوارگاه شهرستان بجنورد را از طریق مناقصه واگذار نماید :

  1. موضوع مناقصه:
  1. واگذاری‏ "خدمات( نگهداری ،مراقبتی ،آموزشی،درمانی و ...) به نوزادان و کودکان شیرخوارگاه غنچه های رضوان در حیطه وظایف سازمان بهزیستی"( به صورت حجمی)  (کلیه اسناد مناقصه از طریق سامانه setaeitan.ir  و به شماره 2001003868000005 قابل رویت است)
  1. مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه : 113/577/501 ریال معادل پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتادو هفت هزارو صدو سیزده تومان به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز مبلغ 113/577/501 ریال به شماره شبا سپرده بانک مرکزی به شماره حساب  IR420100004079034507940408و شناسه واریز سپرده اداره کل استان982131579113150013150013150000
  2. مهلت دریافت اسناد مناقصه :

از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز چهارشنبه 09/06/1401 ساعت 8صبح تا روز  پنج شنبه 10/06/1401ساعت 17 عصر

  1. آدرس دریافت اسناد مناقصه :

سامانه تدارک الکترونیکی دولت setaeitan.ir

  1. مهلت بارگذاری و تحویل پاکات :

از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز شنبه مورخ 12/06/1401 ساعت 8 صبح لغایت روز چهارشنبه مورخ23/06/1401 ساعت 9 صبح

آدرس بارگذاری و تحویل پاکات:

سامانه تدارک الکترونیکی دولت setaeitan.ir

اداره کل بهزیستی خراسان شمالی به نشانی بجنورد -خیابان بهزیستی – اداره کل بهزیستی خراسان شمالی -دفتر حراست بهزیستی استان

  1. تاریخ بازگشایی پاکات :

ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 24/06/1401

تاریخ اعتبار پیشنهاد مناقصه گران ، سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد.

  1. در صورت هر گونه ابهام با شماره همراه 09155855861 تماس حاصل فرمائید.
  2. هزینه چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با برنده مناقصه است.

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی خراسان شمالی

کد خبر 64471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد