فراخوان برنامه اقدام و عمل جهت حمایت از کودکان کار و خیابان ( دوستدار کودک)

اداره بهزیستی شهرستان ارومیه در نظر دارد به منظور اجرای" برنامه اقدام وعمل جهت حمایت از کودکان کار و خیابان" با هدف شناسایی، جذب، بررسی تابعیت، پذیرش، بازتوانی و پیگیری وضعیت کودکان کار و خیابان در شهرستان ارومیه را با استفاده از ظرفیتهای غیردولتی اقدام نماید. بدین منظور از موسسات حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

شرایط شرکت در فراخوان :
- موسسات خیریه حقوقی می بایست دارای سکونت و پروانه فعالیت از اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی  باشند .
- دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.
- دارا بودن حداقل ۳سال سابقه  همکاری مثبت در حوزه اجتماعی (کودکان کار وخیابانی ) که مورد تائید معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی باشد.
- دستورالعمل مربوطه رابه طورکامل مطالعه وشرایط آن را پذیرفته باشد.
-  بکارگیری مسؤل فنی مورد تأیید اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی 
-  توانایی مالی و حسن سابقه پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی داشته باشد.

فرایندهای قابل واگذاری :
۱. تهیه محتوای چندرسانه ای برای کمپین رسانه ای
۲. انجام کمپین رسانه ای در طول فرایند اجرای برنامه
۳. آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی مورد نیاز
۴. رصد پرونده های موجود و شناسایی جامعه هدف از میان اطلاعات موجود در پرونده ها
۵. شناسایی فعال جامعه هدف از سطح شهر و جذب و انتقال
۶. اداره مراکز پذیرش اولیه، ارائه خدمات اولیه و غربالگری و اسکان موقت
۷. اداره مراکز نگهداری میان مدت، مراکز مادر و کودک
۸. همکاری جهت نظارت بر وضعیت کودکان ساکن در مراکز اقامتی و میهمان پذیرها و تهیه و اجرای پلن بازتوانی اختصاصی هر کودک توسط مورد تائید بهزیستی
۹. پیگیری پس از ترخیص به مدت ۲ سال از زمان ترخیص
۱۰. نظارت بر نحوه انجام فرایندهای واگذار شده در بندهای ۳ تا ۹ فوق.
۱۱. تهیه و پشتیبانی از سامانه اطلاعاتی برخط این برنامه

مدارک مورد نیاز :
درخواست کتبی موسسه (با مهر موسسه و امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل)، تصویر برابر اصل اساسنامه موسسه، آخرین آگهی تغییرات موسسه، تصویر پروانه تاسیس، تصویر پروانه فعالیت ، دو قطعه عکس  مربوط به اعضای هیات مدیره، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی مرتبط یکی از اعضای هیات مدیره، اعلام  شماره حساب به نام موسسه.
کلیه موسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند به مدت ۱۰ روز پس از انتشار فراخوان درخواست خود را به اداره  بهزیستی شهرستان ارومیه به آدرس:  فلکه خیرین - خیابان ورزش -روبروی اداره ثبت و اسناد و املاک - اداره بهزیستی شهرستان ارومیه - دفتر امور آسیب دیگان اجتماعی(اتاق۲۰)تحویل نمایند.

کد خبر 57444

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد