آگهی مناقصه عمومی برون سپاری خدمات  مرکز اورژانس ۱۲۳ درسطح شهرستان اهواز

اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظر دارد که برون سپاری خدمات مرکز اورژانس ۱۲۳ درسطح شهرستان اهواز خودرابه شرح اسناد مناقصه ،ازطریق مناقصه عمومی انجام نماید.

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰۰۱۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۱

 اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظر دارد که برون سپاری خدمات  مرکز اورژانس ۱۲۳ درسطح شهرستان اهواز خودرابه شرح اسناد مناقصه ،ازطریق مناقصه عمومی انجام نمایدلذا از موسسات واجدشرایط دعوت بعمل می آیدازتاریخ نشر آگهی به مدت۵ روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت(ستاد)مراجعه نمایند.مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به شماره حساب ۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۵۷۰۳۴۵۰۷۶۱۰۹۲۴ ir نزد بانک مرکزی می باشد.فروش اسناد از تاریخ۱۴۰۱/۰۲/۲۵لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲ وارائه پیشنهادات از تاریخ۱۴۰۱/۰۲/۳۱لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲ به پایان می رسد و زمان بازگشایی پاکتها مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر معاونت پشتیبانی می باشد . ارائه تنها پاکت تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف) به دبیرخانه اداره کل بهزیستی الزامی است ومناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

.

کد خبر 57050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد