۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۱
مناقصه خدمات مشاوره ای ۱۴۸۰

اداره کل بهزیستی خراسان شمالی انجام خدمات مشاوره ای صدای مشاور۱۴۸۰ را بصورت مناقصه واگزار میکند.

                                                                                                       

اداره کل بهزیستی خراسان شمالی درنظردارد انجام خدمات مشاوره صدای مشاور۱۴۸۰ را از طریق مناقصه واگذار نماید :

  1. موضوع مناقصه:

واگذاری امور خدمات صدای مشاوره  ۱۴۸۰ استان.(کلیه اسناد مناقصه از طریق سامانه setadiran.ir و به شماره ۲۰۰۱۰۰۳۸۶۸۰۰۰۰۰۲ قابل رویت است)

  1. مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ  ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
  2.  مهلت دریافت اسناد مناقصه :

      از تاریخ درج آگهی (ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ) تا ساعت ۲۰ شب روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶

  1. آدرس دریافت اسناد مناقصه :

    سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir  

  1.  مهلت بارگزاری و تحویل پاکات :

      از ساعت ۸ صبح روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۷ لغایت ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به مدت ده روز کاری

  1. آدرس بارگزاری و تحویل پاکات :

     سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir

اداره کل بهزیستی خراسان شمالی به نشانی بجنورد- خیابان بهزیستی- اداره کل بهزیستی خراسان شمالی-دفتر حراست بهزیستی استان

  1.  تاریخ بازگشایی پاکات :

     ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

  1.  تاریخ اعتبار پیشنهاد مناقصه گران ،سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد .
  2. در صورت هر گونه ابهام با شماره همراه ۰۹۱۵۵۸۴۹۸۹۱ تماس حاصل فرمایید.

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی خراسان شمالی

کد خبر 56943

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد