۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۴
فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل (نوبت اول)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات حمل و نقل

اداره کل بهزیستی کردستان در نظر دارد. دو فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از «خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب کارکنان»  خود را به شماره های  ۲۰۰۱۰۰۳۳۳۹۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، باید مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مورخ 11/02/1401 می باشد.

 اطلاعات تماس این اداره کل جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

آدرس: بلوار شبلی،نبش خیابان خسروآباد و تلفن: 9-33282137 داخلی 137

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  خط 1456

کد خبر 56404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد