۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰

روش اجرایی صدور پروانه تأسیس مراکز غیردولتی بقدین شرح است:

۱) هدف:
هم اکنون بیش از ۸۰ درصد خدمات بهزیستی در قالب مراکز غیردولتی تحت پوشش بهزیستی ارائه می شود و توسعه فعالیت ها نیز به صورت کامل در بخش غیردولتی دیده می شود. این رویکرد همسو با سیاست های ابلاغ شده در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و جدی تر از همیشه در دولت عدالت محور نهم دنبال می شود.

در همین راستا تصویب ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ماده ۲۶و۲۸و۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی با هدف وحدت رویه و تسهیل در برون سپاری امور و کاهش تصدی های امری ضروری بوده که در بهار ۱۳۸۷ شورای معاونین سازمان مورد تصویب اعضاء قرار گرفته است.

۲) دامنه عملکرد:
مدیرکل، معاون مشارکتهای مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه (دبیر کمیسیون)، معاونین تخصصی، مسئول حراست استان، مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان، کارشناس امور حقوقی

۳) تعاریف و مفاهیم و واژه های بندهای ۱ تا ۱۳ گانه:

مؤسس: به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد.

شخصیت حقیقی: به شخصی گفته می شود که به صورت انفرادی خواهان دریافت مجوز فعالیت در یکی از بندهای ۱ تا ۱۲ ماده ۲۶ باشند.

شخصیت حقوقی: به اشخاصی اطلاق می گردد که بصورت گروهی دارای منافع مشترک بوده که بموجب قانون دارای شخصیت می باشند و خواهان دریافت مجوز فعالیت در یکی از بندهای ۱ تا ۱۲ ماده ۲۶ باشند.

موافقت اصولی: موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل توسط کمیسیون ماده ۲۶ استانی با اعتبار یک ساله برای متقاضیان صادر می گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و کسب تأییدیه های لازم اقدام نمایند. شایان ذکر است اعتبار موافقت اصولی یک بار به مدت شش ماه قابل تمدید می باشد.

پروانه فعالیت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مرکز پس از تجهیز و تأمین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز با اعتبار سه ساله صادر می گردد.

مسئول فنی: فرد واجد شرایطی است که از طرف مؤسس (حقیقی یا حقوقی) به بهزیستی استان معرفی تا پس از تأیید کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و در مرکز مربوطه مطابق با دستورالعمل تخصصی انجام وظیفه نماید.

مراکز غیردولتی: به واحدهایی اطلاق می گردد که به منظور ارائه خدمات در راستای اهداف سازمان و مطابق با یکی از فعالیت های ۱ تا ۱۲ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت تأسیس می گردند.

انجمن ها و مؤسسات غیردولتی: موضوع این دستورالعمل به مؤسساتی اطلاق می گردد که با هدف غیرسیاسی و غیرتجاری به دو صورت انتفاعی و عام النفعه بر اساس اصول و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه خدمات در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور تشکیل می شوند.

مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی: مؤسساتی نظیر انجمن ها و خیریه هایی که ضمن انجام امور عام المنفعه قصد از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشند.

مؤسسه غیردولتی انتفاعی: مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود و یا غیر خود باشد.

شعبه: بخش یا واحدی از مرکز اصلی مؤسسه می باشد که فعالیتی مطابق با فعالیت مرکز اصلی را انجام می دهد.
پروانه تأسیس: مجوزی است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ با اعتبار سه ساله برای متقاضیان حقوقی به منظور شروع و تداوم فعالیت مؤسسه غیردولتی صادر می گردد.

تعاریف تخصصی بندهای ۱۲ گانه ماده ۲۶:

مهدکودک: به مرکزی اطلاق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاددهی، یادگیری کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد و با فراهم آوردن فرصت ها و تجارب یادگیری متنوع برای یادگیری کوکان از سن ۶ ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این مهم را میسر می سازد. انواع مهدکودک با توجه به آئین نامه تخصصی اعلام می گردد.

مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی: به مرکزی اطلاق می گردد که طبق وظایف قانونی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را پذیرا و نگهداری و پرورش آنان را فراهم نموده و زمینه انتقال موقت و یا دائم آنها را به خانواده و جامعه به عهده داشته و به دو گروه پسرانه و دخترانه تقسیم بندی می گردد.

خانه سلامت زنان و دختران: به مرکزی اطلاق می گردد که پناهگاه دختران و زنان پناه جو بوده و ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای و روانشناسی را تا بازگشت آنان به زندگی عادی انجام می دهد.

مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی: به مراکزی اطلاق می گردد که مجموعه ای از خدمات بهزیستی را مطابق با دستورالعمل مربوطه مصوب ۰۷/۱۱/۸۷ به منظور رفع نیازمندیهای جامعه هدف سازمان در شهر یا روستا ارائه می دهد.

مرکز خدمات مشاوره اجتماعی: مرکزی است که نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در حیطه سلامت روان به منظور حل مشکلات روانی و به منظور ارتقاء سطح سلامت روان جامعه درسه سطح (مراکز سلامت روان محلی، مراکز مشاوره عمومی و مراکز مشاوره تخصصی)

مرکز توانبخشی معلولین: به مراکزی اطلاق می گردد که خدمات نگهداری و توانبخشی (پزشکی اجتماعی و آموزشی) را به صورت روزانه و شبانه روزی به معلولین جسمی حرکتی، نابینایان، ناشنوایان در همه سنین جهت توانمندسازی آنان ارائه می دهند.

مرکز حرفه آموزی معلولین: به مراکزی اطلاق می گردد که مجموعه خدمات آموزشی، مهارت آموزی، حرفه آموزی، توانبخشی حرفه ای را به افراد معلول ارائه می دهد.

مرکز توانبخشی و نگهدای سالمندان: به مراکزی اطلاق می شود که به سالمندان خدمات نگهداری، توانبخشی (پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفه ای) را بصورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهند.

مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن: به مراکزی اطلاق می گردد که خدمات نگهداری و درمانی و توانبخشی به بیماران رونی مزمن به صورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهد.

مرکز خدمات مشاوره ژنتیک: به مراکزی اطلاق می شود که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، پیشگیری و مشاوره ای بیماری های مادرزادی و ارثی و یا پیش بینی سلامت افراد در ارتباط با این بیماری ها تأسیس می گردند.

مرکز درمان و بازتوانی معتادین: به مراکزی اطلاق می گردد که با هدف درمان و کاهش عوارض اعتیاد و بازتوانی به صورت شبانه روزی فعالیت می نمایند.


۴) شرح فعالیت:
صدور پروانه تأسیس جهت تأسیس مؤسسات غیردولتی در استان ها می بایست بر اساس نیازسنجی اعلام شده از سوی معاونت های تخصصی و پس از تأیید توسط کمیسیون ماده ۲۶ استان صورت پذیرد و متعاقب آن فراخوان جهت اطلاع رسانی محیط های حامی سازمان بهزیستی و سایر عموم جامعه بصورت فعالانه در روزنامه های ملی، محلی و سایت سازمان بهزیستی اعلام گردد.

بدیهی است در شرایط مساوی مؤسسات غیردولتی و بسته به محیط های حامی سازمان بهزیستی برای دریافت پروانه تأسیس از اولویت برخوردارند.

نماینده متقاضیان حقوقی تأسیس مؤسسات غیرتجاری غیردولتی (انتفاعی و غیرانتفاعی) می بایست جهت اخذ پروانه تأسیس به ادارات بهزیستی شهرستان محل مؤسسه مراجعه و مدارک خود را مطابق با مفاد ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل تکمیل و ارائه دهند.

بهزیستی شهرستان ظرف مدت ۳ روز اقدامات لازم را جهت استعلام از نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری انجام و پس از اخذ پاسخ های لازم مدارک را ظرف مدت ۷ روز به دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۶ استانی مدرک متقاضیان را بررسی و ظرف مدت ۳ روز مدارک لازم را جهت اعلام نظر در خصوص صلاحیت فردی اعضای مؤسسه به حراست استان ارجاع و حراست مکلف به پاسخگویی ظرف مدت ۳۰ روز خواهد بود.

در صورت تأیید حراست، مسئول دبیرخانه کمیسیون استان پرونده مربوطه را در کمیسیون ماده ۲۶ استانی مطرح و در صورت موافقت اعضای کمیسیون پروانه تأسیس ظرف مدت ۳ روز صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مؤسسات غیردولتی ثبت می گردد.

دبیرخانه کمیسیون استان موظف است اقدامات لازم را جهت معرفی مؤسسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و بانک جهت ثبت مؤسسه و افتتاح حساب انجام و پس از اخذ شماره ثبتی و فیش واریزی و تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی مندرج در ماده ۸ این دستورالعمل از مؤسسه پروانه صادر شده را به متقاضی تحویل دهد.

تبصره ۱: مجوز تأسیس مؤسسات موضوع این دستورالعمل که در راستای اهداف سازمان بهزیستی به صورت کشوری فعالیت می نمایند توسط کمیسیون عالی ماده ۲۶ صادر می گردد.

تبصره ۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه های نمونه فقط توسط کمیسیون عالی ماده ۲۶ امکان پذیر می باشد.

تبصره ۳: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه می بایست دوره های پیشنهادی آموزشی حوزه تخصصی را قبل از دریافت پروانه تأسیس طی نمایند.

کد خبر 4231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد