۲۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵

ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی به سالمندان

ماده ۱- منظور از سالمند در این آیین نامه کلیه افراد ۶۰ سال و بالاتر می باشند.

ماده ۲ – منظور از ساماندهی، بهبود روش زندگی و ارتقای کیفیت آن ایجاد رضایت از زندگی در سالمندان از طریق ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی،

درمانی و توانبخشی می باشد که با رعایت سیاستها و خط مشیهای زیر انجام می پذیرد:

الف – فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه
ب – تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمد در خانواده
پ – تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور
ت – تأکید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند
ث - فراهم ساختن امکان مشارکت مردم، انجمنها و موسسات غیردولتی

ماده ۳ – به منظور ساماندهی سلامت و رفاه سالمندان شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور و با حضور اعضای ذیل تشکیل می گردد.

الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان وی
ب - وزیر مسکن و شهرسازی یا یکی از معاونان وی
پ – وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونان وی
ت – وزیر کشور یا یکی از معاونان وی
ج – وزیر بازرگانی یا یکی از معاونان وی
چ – وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان وی
ح – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا یکی از معاونان وی
خ – رییس سازمان صدا و سیمایی جمهوری اسلامی ایران
د – رئیس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی
ذ – رئیس سازمان بازنشستگی کشوری
ر – رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
ز – مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
ژ – سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
س – سه نفر از متخصص دانشگاهی صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رئیس شورا
 
تبصره ۱ – در صورت نیاز از نمایندگان سایر بخشها یا سازمانها نیز دعوت خواهد شد تا با حق رأی شرکت نمایند.
تبصره ۲ – شورای ملی سالمندان هر شش ماه یک بار در حضور رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.

ماده ۴ – وظایف شورای ملی سالمندان به شرح زیر می باشد:

الف – سیاست گذاری در جهت تأمین سلامت و رفاه سالمندان کشور
ب – تصویب برنامه های مربوط به سالمندان در دستگاههای اجرایی
پ – هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای سازماندهی امور سالمندان و اجرای برنامه های مصوب شورا.

تبصره ۱ – آیین نامه داخلی شورای مزبور دراولین جلسه شورا به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۲ – دبیرخانه شورای ملی سالمندان در محل سازمان بهزیستی کشور تشکیل خواهد شد.

ماده ۵ – وظایف دبیرخانه شورای ملی سالمندان به شرح زیر می باشد:

الف – تدوین سیاستها و برنامه های مرتبط با سلامت و رفاه سالمندان
ب – تعیین دستور جلسات شورا و برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء
پ – پیگیری اجرای تصمیمات شورا و دریافت گزارش عملکرد از دستگاههای ذیربط
ت – تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاهها از اجرای تصیمات
ث – تهیه بانک اطلاعات سالمندان کشور با همکاری دستگاههای ذیربط

ماده ۶ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است مبالغی را به شرح ذیل به عنوان یارانه حق مراقبت و نگهداری سالمند در مراکز توانبخشی و نگهداری و منازل به صاحبان مراکز مذکور در بخش غیردولتی و خانواده ها و دیگر افراد مراقبت کننده پرداخت و به نحو هزینه کرد آن نظارت نماید:

الف – جهت مراقبت و نگهداری هر یک از سالمندان نیازمند در مراکز توانبخشی و نگهداری غیردولتی تا ۷۵ درصد هزینه سرانه تمام شده برای نگهداری سالمند در بخش دولتی
ب – جهت مراقبت و نگهداری هر یک ز سالمند نیازمد در خانواده سالمند و یا منازل افراد واجد شرایط تا ۴۰ درصد هزینه سرانه تمام شده برای نگهداری سالمند در بخش دولتی

تبصره ۱ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یارانه های موضوع بندهای "الف" و "ت" را تأمین و در لوایح بودجه سنواتی ذیل ردیف سازمان بهزیستی استانها منظور نماید.

تبصره ۲ – هزینه سرانه تمام شده برای مراقبت و نگهداری هر سالمند در بخش دولتی هر استان با در نظر گرفتن شاخصهای درمانی و توانبخشی منطقه مربوط، همه ساله توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان بهزیستی استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری استان مربوط تعیین می گردد. مصوبات این کار گروه با اکثریت آراء برای سازمانهای تابع، لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۳ – هزینه نگهداری آن عده از سالمندانی که بی سرپرست یا مجهول الهویه هستند، تماماً از محل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور تأمین و در اختیار مراکز نگهداری کننده غیردولتی قرار داده خواهد شد.

ماده ۷ – سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور تشویق و ترغیب بخش غیردولتی به گسترش و ایجاد مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان از محل وجوه اداره شدهای که در لوایح بودجه سنواتی منظور می گردد، تسهیلات اعتبار قرض الحسنه جهت احداث یا خرید یا تأمین ودیعه اجاره ساختمان، تجهیز و راه اندازی مرکز تا میزان ۹۰ درصد هزینه های مورد نیاز در اختیار متقاضیان ایجاد مراکز مذکور قرار دهد.

ماده ۸ – سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به تأمین وسایل کمکی از قبیل سمعک، عینک، صندلی چرخدار، واکر و مانند آن اقدام نماید.

ماده ۹ – سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است کلیه افراد سالمند قانون پوشش بیمه خدمات درمانی از محل اعتباراتی که در لوایح بودجه سنواتی برای آنان منظور می گردد، تحت پوشش بیمه درمان درآورد.

ماده ۱۰ – سازمان بهزیستی کشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است کلیه سالمندا زیر خط فقر را تحت پوشش حمایتی قرار دهد و نسبت به شناسایی خانواده هایی که تمایل به نگهداری سالمندان در مناطق شهری و روستایی دارند اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای مذکور اعلام نماید.

ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برای کمک به تأمین مسکن سالمندان نیازمند فاقد مسکن اقدام نماید و تمهیدات لازم برای تخصیص یارانه تعمیر و بازسازی مسکن برای سالمندان نیازمند فراهم گردد.

ماده ۱۲ – به منظور ایجاد تشکلهای مردمی و مراکز روزانه سالمندانف شهرداریها، سازمانها و کانونهای بازنشستگی موظفند نسبت به تأمین حمایتهای مالی و فضای فیزیکی مناسب در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای پر نمودن اوقات فراغت، انجام ورزش، راه اندازی تورهای ساحتی، مطالعه و فعالیتهای تحت نظارت افراد ذیصلاح اقدام نمایند.

ماده ۱۳ – درجهت تأمین امنیت غذایی سالمندان، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلفند درجهت ارتقای سواد تغذیه ای، تعیین الگوی مصرف، در دسترس قرار دادن مواد غذایی مورد نیاز و بهبود قدرت خرید سالمندان اقدام کنند.

ماده ۱۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است درجهت تکریم مقام سالمند، ایجاد نگرش مثبت در سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم مشتمل بر توصیه های تغذیه ای، ورزشی، بهداشت روان و غیره به سالمندان و با هماهنگی دبیرخانه شورای یاد شده برنامه های لازم را تهیه و پخش نماید.

ماده ۱۵ – شهرداریها موظفند ضمن جلب مشارکت سالمندان و کسب نظرات ارزشمند ایشان، اقدام لازم را در زمینه ایجاد ساختار مطلوب در فضاهای مختلف شهری به عمل آورند.

ماده ۱۶ – سازمان تربیت بدنی موظف است امکانات و تسهیلات مناسب را جهت ورزش دوران سالمندی فراهم نماید.

ماده ۱۷ – کلیه دستگاهها موظفند اقدامات لازم را در خصوص حمایت از انتقال تجربیات سالمندان به افراد جوان در حیطه کاری خود به عمل آورند.

ماده ۱۸ – باتوجه به نامناسبت بودن کلیه شاخص های سلامتی، اجتماعی و اقتصادی در زنان سالمند، کلیه دستگاهها موظفند درحیطه وظایف خود توجه ویژه به زنان سالمند نمایند.

ماده ۱۹ – باتوجه به بافت جمعیتی و امکانات موجود در مناطق شهری و روستایی، کلیه دستگاهها موظفند خود توجه ویژه به سالمندان روستایی نمایند.

ماده ۲۰ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مساعدتهای مالی لازم را در جهت تسهیل استفاده از مرکز ارائه دهنده برنامه های فرهنگی و هنری فراهم کند.

ماده ۲۱ – وزارت آموزش و پرورش موظف است آموزشهای لازم را جهت تکریم سالمندان در خانواده به منظور بهره مندی از تجارب سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت دستیابی به سالمندی سالم وفعال متناسب با هریک از مقاطع در کتب درسی منظور و در مناسبتهای خاص مطرح نماید.

ماده ۲۲ – به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند درخانواده و جامعه ضروری است دستگاههای ذیربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایتهای قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۲۳ – اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این آیین نامه علاوه بر اعتباراتی که تا کنون در بودجه سالانه برای دستگاههای ارائه دهنده خدمات لازم به سالمندان پیش بینی گردیده است. از محل اعتبارات ویژه ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان برنامه های ساماندهی سالمندان در ذیل ردیفهای اعتباری دستگاههای ذیربط یا در ردیف مستقل برای برنامه های جدید در لوایح بودجه سنواتی منظور می نماید، تأمین و پرداخت می گردد.

کد خبر 4060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد