آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

ارایه خدمات مددکاری و روانشناسی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی

شرح موضوع مناقصه:
موضوع " ارایه خدمات مددکاری و روانشناختی به افراد در معرض آسیب، آسیب دیده اجتماعی، افرادی که اقدام به خودکشی نموده یا قصد خودکشی دارند، افراد فراری از منزل، همسران آزار دیده، کودکان آزار دیده و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند.
 انجام مصاحبه اولیه با مراجعه کنندگان و تکمیل فرمهای پذیرش براساس دستورالعمل های مربوطه، انجام مصاحبه با خانواده در صورت نیاز، انجام مصاحبه روانشناختی و معاینه وضعیت روانی و ثبت در فرمهای مربوطه، انجام طرح درمان و انجام مداخلات روانشناختی برای مراجعین، انجام مصاحبه اولیه مددکاری و ارائه برنامه کمکی جهت حل مشکل مراجع، انجام بازدید از منزل و تهیه گزارش بازدید در صورت نیاز، مراجعه به محل و ارایه خدمات مددکاری وروانشناختی به افرادی که در شرایط بحرانی هستند، هماهنگی با دادگستری شهرستان جهت اخذ حکم قضایی در صورت نیاز به پذیرش مددجو در مراکز، اجرای آزمونهای روانی در صورت نیاز، انجام پیگیریهای پس از ترخیص، تشکیل و تکمیل پرونده برای مددجویان براساس دستورالعمل های مربوطه، ثبت آمار پذیرش براساس فرمهای دفتر و ارسال به دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی" (۴۹۷۷۶ ساعت).

 شرایط مناقصه گر:
دارای صلاحیت فنی و تخصصی
مدارک و گواهینامه تأیید تخصصی قابل ارائه
شخصیت حقوقی یا مؤسسه دارای گواهینامه معتبر در راستای فعالیت های پیشگیری و مداخله در آسیب های اجتماعی

برنامه زمانی :
تاریخ ثبت مناقصه در سامانه ستاد از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۵ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ایران- از مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مهلت ارایه پیشنهاد از طریق سامانه ستاد ایران و تحویل پاکت الف (شامل تضمین شرکت در مناقصه) به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به دبیرخانه بهزیستی استان زنجان می باشد. ضمنا بازگشایی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴  ساعت ۹  در سالن کنفرانس می باشد
روابط عمومی بهزیستی استان زنجان
Zanjzn.behzisti.ir

کد خبر 38662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد