فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم (یک مرحله ای)

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد کارهای خدماتی به مقدار ۲۴۵۱۰ متر مکعب اداره کل بهزیستی استان زنجان را مطابق با قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط (دارای صلاحیت تأیید از اداره کار) واگذار نماید.

موضوع کلی مناقصه : واگذاری امورات نظافتی، نگهبانی و خدماتی 

عنوان کار :

۱- انجام اقدامات مراقبتی از کودکان، تغذیه، استحمام، تعویض البسه، تعویض پوشاک و غیره

۲-انجام اقدامات نظافتی مستمر و نظافت سرویس های بهداشتی، محل خواب، بازی و سرو غذای کودکان

۳-همراهی در ارجاع کودکان جهت اقدامات درمانی، پزشکی قانونی – همراه بیمارستان، کار درمانی و غیره

۴-پخت و پز غذا براساس برنامه غذایی تأیید شده از سوی مرکز بهداشت

۵-مراقبت از کودکان در محل قرنطینه ۸ واحد کاری

۶-انجام امورات نظافتی، نگهبانی و خدماتی و سایر روزانه ۱۰۰ متر دو واحد کاری شیرخوارگاه

۷-انجام امور نظافتی و خدماتی شهرستان ابهر روزانه ۱۰۰ متر یک واحد کاری

۸-محل فعالیت شیرخوارگاه شهید ثمین تاب ۱۰ واحد کاری در شهرستان ابهر یک واحد کاری

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تضمین براساس آیین نامه معاملات دولتی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ از طریق سامانه ستاد و تحویل مدارک به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۲ روز ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به دبیرخانه اداره کل بهزیستی واقع در زنجان-میدان پانزده خرداد –جنب مزار شهدا بهزیستی استان زنجان تحویل نمایید.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکرات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ می باشد.

اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف(تضمین شرکت در مناقصه) : آدرس : زنجان –میدان پانزده خرداد- جنب مزار شهدا- اداره کل بهزیستی استان زنجان –واحد دبیرخانه ۳۳۵۳۹۰۱۱

روابط عمومی بهزیستی استان زنجان

کد خبر 38296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد