تجمیع و به روز رسانی دستورالعمل ها و بخشنامه های حوزه امور توانبخشی در راستای پیشگیری،مراقبت و کنترل بیماری کووید۱۹

دستورالعمل ها و بخشنامه های حوزه امور توانبخشی در راستای پیشگیری،مراقبت و کنترل بیماری کووید۱۹، تجمیع و به روز رسانی،و طی بخشنامه ای از سوی کمیته پیشگیری از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی به تمامی مدیران کل بهزیستی استان ها،ابلاغ شد.

به گزارش روابط  عمومی و امور بین الملل،متن بخشنامه به این شرح است:

مدیر کل محترم بهزیستی استان

با سلام و احترام ؛ همانطورکه مستحضر هستید در راستای پیشگیری، مراقبت وکنترل بیماری کووید ۱۹ در سازمان بیش از ۲۶۰ بخشنامه ، دسـتورالعمل تخصصـی و عمومی و راهنماهای آموزشی و ... به استانها ارسال گردیده است.

تداوم پاندمی ، تشدید بیماری و تعدد مکاتبات ابلاغ شده و بازخوردهای اسـتانی این کمیته را برآن داشت ضـمن به روز رسانی وتجمیع مطالب ، حذف موارد تکراری، تاکیـد بر نکات ضـروری و جهت سـهولت دراسـتفاده توسط همکاران بسـته پیوست را آماده نمایـد که تحت عنوان «دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید ۱۹ در حوزه توانبخشی» به انضمام پیوست های اختصاصی به حضور محترم ابلاغ می شود .

خواهشمند است دستور فرمایید به اطلاع کلیه مراکز مرتبط در سطح استان رسانیده شود. ضمنأ کلیه بخشنامه های قبلی مرتبط با موضوع کووید ۱۹ در حوزه مذکور لغو اعلام می گردد. امیـد است با برخورداری ازتجارب و پیشنهادات همکاران محترم کمیته های اسـتانی بتوانیم گام موثرتری درتامین و حفظ سلامت جامعه هدف برداریم.

شایان ذکر است این مجموعه از طریق سایت سازمان به اشتراک گذاشته خواهد شد.

شرح دستورالعمل هاو ضمائم پیوست:

۱-دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید-۱۹ مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی- T۱

۲-دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید- ۱۹ مراکزارائه خدمات توانبخشی در منزل - T۲

۳-دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید- ۱۹ مراکز مراقبت در منزلT۳

۴-دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید-۱۹ مراکز روزانه توانبخشی T۴

۵-راهنمای پیشگیری و کنترل پاندمی کووید- ۱۹ در افراد دارای معلولیت  T۵

۶-دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید -۱۹ برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR)    

۷-دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید- ۱۹ کمیسیونهای پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت T۷

۸-دستورالعمل پیشگیری و کنترل پاندمی کووید- ۱۹مددکاری پرونده های توانبخشی  T۸

پیوست های اختصاصی:

G۱ :راهنمای مراقبت در خرید

G۲ :روش صحیح استفاده از ماسک

G۳ :روش صحیح استفاده از دستکش

G۴ : روش اندازه گیری تب

G۵ :روش استاندارد پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظتی فردی

 G۶ :راهنمای اتاق رختکن کارکنان

G۷ :دستورالعمل واکسیناسیون آنفلوآنزا

۱/G۷ :متمم دستورالعمل آنفلوانزا

G۸ : الزامات سلامت محیط کار در مراکز نگهداری

G۹ :راهنمای تشخیص و درمان کووید -۱۹

G۱۰ :فرم خود اظهاری کارکنان

G۱۱ :ارزیابی برنامه عملیاتی

G۱۲ :فلوچارت پیگیری پس ازترخیص بیماران

G۱۳ :فلوچارت نحوه مواجهه باکووید-۱۹

G۱۴ :فرم خوداظهاری کارکنان مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی،کارگاه های تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی

G۱۵ :فرم تعهدنامه خدمت گیرندگان مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی،کارگاه های تولیدی حمایتی

G۱۶:گزارش ماهیانه عملکرد مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی،کارگاه های تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی

G۱۷:گزارش پرداخت حقوق و بیمه پرسنل مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی،کارگاه های تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی

کد خبر 25916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =