دستورالعمل های شرایط و ضوابط مراکز روزانه توانبخشی

دستورالعمل های شرایط و ضوابط مراکز روزانه توانبخشی

۱-دستورالعمل شرایط و ضوابط عمومی مراکز توانبخشی معلولین ،مراکز حرفه آموزی معلولین ،مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان و مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن (آموزشی و توانبخشی روزانه– توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی)

۲-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی

۳-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی  مرکز غیر دولتی روزانه آموزشی و توانبخشی چند معلولیتی

۴-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مرکزغیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان 

۵--دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مرکز غیردولتی روزانه ویژه اختلالات دهانی، بلع و تغذیه

۶-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مرکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختلالات طیف اتیسم)

۷-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روانی مزمن)

۸-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا)

۹-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی)

۱۰-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان جسمی حرکتی)

۱۱-دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان(غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ذهنی)

کد خبر 23951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =