اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان کنونی است. آمارهای منتشر شده سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان کنونی است. آمارهای منتشر شده سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارت های اقتصادی، بهداشتی، روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. اعتیاد بیماری است که با سایر جرائم نیز رابطه دارد ( قتل غیر عمد، جرائم مالی، قاچاق مواد مخدر و..) 
هدف : کاهش بروز و شیوع مصرف مواد اعتیاد آور و عوارض مرتبط با اعتیاد در جامعه 
افزایش و ارتقاء عوامل محافظتی ،پیشگیری در سطح 2 و پیشگیری ومداخله و درمان با توجه به دگر دیسی  اعتیاد 
کاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد
ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات درمان و کاهش آسیب درحوزه اعتیاد
مسئولیت : ارائه خدمات درمانی اعتیاد
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : خدمت گیرندگان بدون هیچ تعهدی مراجعه کرده و خدمات دریافت می کنند فقط در حد رعایت حقوق شهروندی و رعایت مقررات داخلی مرکز .
ارائه خدمات برابر دستور العملهای سازمانی 
مدارک لازم برای دریافت خدمات : دارای کارت مددجویی از سازمان بهریستی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :تحت پوشش بهزیستی
مدت زمان انجام خدمت در طول سال
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : مستمر
نیاز به استعلام خاصی نمی باشد 
هزینه ها وپرداخت ها : 
تعرفه دولتی همراه با یارانه های درمان    
دوره عملکرد :
سالانه
خاتمه توافقنامه 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موازین سازمان و براساس دستورالعملهای اجرایی سازمان اقدام خواهد شد .

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد