ملایر|برگزاری جلسه  شورای اداری در شهرستان

جلسه شورای اداری بهزیستی استان باحضورمدیرکل محترم ومعاونین ایشان وریاست ومسئولین اداره بهزیستی شهرستان ملایردرسالن جلسات بهزیستی شهرستان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان رئیس بهزیستی شهرستان ضمن خوش آمدگویی خدمت حضارازجمله مدیرکل آقای دکترشاهقدمی ومعاونین ایشان ازاستان گزارشی ازفعالیتهاومشکلات شهرستان رابیان کرد.

درادامه مسئولین واحدهای بهزیستی شهرستان گزارشی ازفعالیت ومشکلات ودرخواستهای واحدخودرامطرح کردندومعاونین هم پاسخ واحدهای مربوطه راداده وجهت رفع موانع ومشکلات واحدهاقول همکاری دادند.

درپایان جلسه شورای اداری دکترشاهقدمی ضمن تقدیروتشکراززحمات همکاران دربهزیستی شهرستان درخصوص حضورهمکاران درانتخابات مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری وهمکاری وتعامل بیشترشهرستان بااستان وراهکارهای رفع مشکلات وموانع واحدهاوجامعه هدف سازمان مطالبی ارائه نمودند.

گفتنی است در پایان جلسه شورای اداری  نمازجماعت ظهروعصربا حضور مدیر کل ، معاونین و کارکنان شهرستان در نمازخانه اقامه گردید.

ملایر|برگزاری جلسه  شورای اداری در شهرستان

ملایر|برگزاری جلسه  شورای اداری در شهرستان

ملایر|برگزاری جلسه  شورای اداری در شهرستان

کد خبر 111164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد