آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستانهای زنجان - طارم – خرمدره- – خدابنده  و ابهر

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستانهای زنجان - طارم – خرمدره- – خدابنده  و ابهر را مطابق با قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به موسسات واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع کلی مناقصه :
ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
شرح موضوع مناقصه :
ارائه خدمات مددکاری و روانشناختی ،مصاحبه اولیه ، بازدید منزل و...  به افراد در معرض آسیب ، آسیب دیده اجتماعی ، افرادی که اقدام به خودکشی نموده یا قصد خودکشی دارند ، افراد فراری از منزل ، همسران آزار دیده ، کودکان آزار دیده و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس آئین نامه معاملات دولتی 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : از مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
مهلت ارائه پیشنهاد :۱۴۰۳/۰۳/۱۷ از طریق سامانه ستاد ایران و تحویل مدارک به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۰ روز سه شنبه  ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به دبیرخانه بهزیستی استان زنجان  واقع در میدان ۱۵ خرداد – جنب مزار شهدا - بهزیستی استان زنجان تحویل نمایند .
زمان بازگشایی پاکت ها :  روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲ ظهر 
 لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:    www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ( تضمین شرکت در مناقصه ) به  آدرس زنجان – میدان ۱۵ خرداد- جنب مزار شهدا – اداره کل بهزیستی استان زنجان- واحد دبیرخانه ۳۳۵۳۹۰۱۱ مراجع فرمائید.

کد خبر 108600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد