فراخوان | تفاهم نامه با  کلینیک های ارتوپدفنی فعال سراسر استان

احتراما" با استناد به بند های 3 و 4 بخش نامه شماره 900/1402/38069 مورخ 1402/3/22 معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع سازمان بهزیستی کشور موضوع عقد تفاهم نامه خرید خدمت با کلینیک های دارای مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این اداره کل در سال 1403 قصد عقد تفاهم نامه با کلینیک های فعال در سطح استان با شرایط ذیل را دارد. شایسته است ضمن مطالعه شرایط عقد تفاهم نامه مشروحه و در صورت تمایل ارائه درخواست کتبی همکاری به همراه مستندات پروانه کلینیک و پروانه مسئول فنی و کپی مدارک سجلی را حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 1403/03/07 به کارشناس ارتوپدی حوزه توانبخشی سرکار خانم حسن زاد اقدام نمایند. عدم ارائه درخواست کتبی تا پایان مهلت یاد شده به معنی عدم تمایل آن مدیریت محترم تلقی خواهد گردید.

الف : طرف اول عقد تفاهم نامه( کارفرما) کلیه شهرستان های تحت نظارت که افراد دارای معلولیت تحت پوشش متقاضی خرید خدمات از آن کلینیک محترم (طرف دوم،مجری) را دارد.

ب: اولویت خرید خدمت ارتوز و پروتز با کلینک هایی است که خدمات با کیفیت بیشتر و قیمت مناسب تری ارائه نمایند.

ج: ملاک تعیین قیمت تا 1403/06/31 جدول قیمت انجمن ارتوپدی ایران در نیم سال اول 1402 بوده که ریزقیمت آن قبلا با توافق اعضای محترم کلینیک ارتوپدی و کارشناس حوزه ی توانبخشی در اسفند ماه سال 1402 تایید و امضا شده است و درصورت افزایش قیمت جلسه ای در مهرماه سال جاری با حضور مسئولین فنی کلینیک های محترم و کارشناسان حوزه ی توانبخشی درخصوص تجدید نظر خرید خدمات نرخ های در صورت تغییر بعمل خواهد آمد.

د: به منظور بررسی و تایید کیفیت می بایست تمام خدمات دریافتی حداقل 6 ماه ضمانت نامه تعمیر داشته باشد همچنین ارائه  و تحویل وسایل ساخته شده  به معرفی شدگان پس از بررسی کیفیت کارشناس ناظر تخصصی اعزامی شهرستان که هر دوهفته یک بار در محل کلینیک به صورت حضوری انجام خواهد شد.اندام مصنوعی ساخته شده پس از تایید کارشناسان ستادی و شهرستانی بهزیستی با استناد به تفاهم نامه منعقده پس از طی مراحل قانونی به حساب کلینیک های مجری درصورت وجود اعتبار واریز خواهد گردید.

کد خبر 108542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد