فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات مشاوره، روانشناسی و مددکاری در مراکز اورژانس اجتماعی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی ومددکاری  در مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان اصفهان منتشر شد.

   به گزارش روابط عمومی، اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی ارایه خدمات مشاوره و روانشناسی و مددکاری در مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان اصفهان (اصفهان،حصه،عاشق آباد وبهارستان) از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به مدت یک سال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۹ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

کد خبر 107552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد