فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات مشاوره و مددکاری در مرکز صدای مشاور

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات مشاوره و مددکاری در مرکز صدای مشاور اداره کل بهزیستی استان اصفهان منتشر شد.

   به گزارش روابط عمومی،  اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ارائه خدمات مشاوره و مددکاری در مرکز صدای مشاور از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به مدت یک سال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۹ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

کد خبر 107546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد