آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای ارایه خدمات فعالیتهای اورژانس اجتماعی

اداره کل بهزیستی استان چهار محال و بختیاری در نظر دارد در اجرای ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی آن ارایه خدمات فعالیتهای اورژانس اجتماعی ( خدمات مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، بازدید از منزل ، حمایت یابی ، مددکاری گروهی ، کاربافرد و خانواده ، مشاوره و روان درمانی و خانواده ) با مشارکت بخش غیر دولتی و بر مبنای قیمت پایه از طریق مناقصه به صورت الکترونیکی انجام دهد.

لذا متقاضیان می توانند جهت مشاهده جزئیات مورد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   setadiran.ir مراجعه نمایند.

ر با مشارکت بخش غیر دولتی انجام دهد. مذکور مراجعه نمایند . 

زمان انتشار در سایت :  ۱۴۰۳/۰۲/۱۸                  مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱        زمان بازگشایی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ 

    زمان اعلام به برنده : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

کد خبر 107391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد