تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات استیجاری خودرو

اداره کل بهزیستی استان آذرابیجان غربی در نظر دارد تجدید فراخوان خرید خدمات استیجاری خودرو به شماره ۲۰۰۳۰۰۰۲۱۸۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۳۰/۰۱/۱۴۰۳
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۹ مورخ ۶/۲/۱۴۰۳
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت ۹ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  به شرح مندرج در سامانه ستادایران

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : ارومیه بلوار امامت خیابان محمد باقر اصغری اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی

شماره تماس ۳۳۳۷۹۹۱۲

کد خبر 106096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد