مناقصه عمومی یک مرحله ای (خرید خدمات جهت انجام خدمات مربوط به اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه )

اداره کل بهزیستی استان آذرابیجان غربی در نظر دارد فراخوان خرید خدمات جهت انجام خدمات مربوط به اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه به شماره ۲۰۰۳۰۰۰۲۱۸۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۳۰/۰۱/۱۴۰۳
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۹ صبح مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۳
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت ۹ صبح مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  به شرح مندرج در سامانه ستادایران

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : ارومیه بلوار امامت خیابان محمد باقر اصغری اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی

شماره تماس ۳۳۳۷۹۹۱۲

کد خبر 106095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد