گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی دیدار کردند . در این نشست، مسائل و مشکلات مراکز، با حضور معاونان توانبخشی و اموراجتماعی، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

گزارش تصویری | نشست مدیران مراکز غیردولتی توانبخشی و اموراجتماعی با مدیرکل بهزیستی

کد خبر 105938

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد