فراخوان دعوت از مؤسسات برای همکاری در اجرای پایش پرونده های خانوارهای تحت پوشش واگذار نشده موجود در اداره بهزیستی شهرستان تهران

فراخوان دعوت از مؤسسات برای همکاری در «اجرای پایش پرونده های خانوارهای تحت پوشش واگذار نشده موجود در اداره بهزیستی شهرستان تهران به مراکز غیردولتی مرتبط با فعالیت های مددکاری زنان سرپرست خانوار»

اداره کل بهزیستی استان تهران در نظر دارد مدیریت اجرا و پایش "پرونده های خانوارهای تحت پوشش واگذار نشده موجود در اداره بهزیستی شهرستان تهران به مراکز غیردولتی مرتبط با فعالیت های مددکاری زنان سرپرست خانوار" را به مراکز غیردولتی(کلینیک های مددکاری اجتماعی یا مراکز مثبت زندگی) با اولویت کلینیک های اجتماعی برخوردار از تجربه و صلاحیت واگذار نماید. این برنامه با ‌هدف‌ نظارت، پایش و تکمیل پرونده های بانوان سرپرست خانوار به غیر از پرونده های خانواده های دارای فرزندان چند قلو  به اجرا درمی‌آید.

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر هستند درخواست می‌گردد حداکثر ظرف ۳ روز از زمان درج این آگهی، تقاضای خود را به واحدامور اجتماعی بهزیستی شهرستان تهران واقع در خیابان انقلاب- پیچ شمیران- جنب دانشکده توانبخشی، امور اجتماعی، دفتر امور بانوان و خانواده تسلیم نمایند.

شرایط کلینیک های مددکاری/ مراکز مثبت زندگی :

 1. متقاضیان بایستی دارای کارشناس باتجربه مورد نیاز جهت پایش، ترجیحاً با مدرک تحصیلی مددکاری اجتماعی/خدمات اجتماعی که دارای سابقه فعالیت مددکاری خانواده های تحت پوشش این دفتر، باشد.
 2. مراکز و کلینیک های متقاضی  بایستی حداقل یکسال، سابقه همکاری با واحد امور خانواده و بانوان شهرستان داشته باشند.
 3. برخورداری از امکانات اداری، مکان مناسب و تامین وسیله نقلیه به منظور بازدید.
 4. ارایه مدارک و شواهد متقاعد کننده دال بر برخورداری از صلاحیت، در ارائه خدمات مذکور
 5. داشتن حساب حقوقی
 6. سازماندهی و معرفی تیم اجرایی پروژه با قابلیت های ذیل:
 • تجربه و تخصص بلند مدت در زمینه همکاری با سازمان بهزیستی
 • داشتن آگاهی و شناخت عمیق نسبت به مددکاری اجتماعی، مراقبت از خانواده.
 • تعداد مجاز پرونده به ازای هر پایشگر، (به دلیل همراه بودن با بازدید منزل) حداکثر ۱۵۰ پرونده می باشد.
 • سرانه هر پرونده مورد پایش به میزان ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال است که سهم پایشگر ۷۵ درصد از مبلغ مذکور می باشد.

فعالیت­های مورد انتظار در فرایند پایش شامل موارد ذیل می باشد:

 • تحویل گیری و پایش پرونده ترجیحاً قابل بازتوان از بهزیستی شهرستان
 • اخذ اطلاعات و اقدامات صورت گرفته از مددکاری اجتماعی پرونده، در صورت روشن نبودن وضعیت پرونده خانواده در گزارش مددکاری
 • هماهنگی با خانواده  ها جهت انجام بازدید منزل(توسط مددکار خانم)
 • بازدید از منزل خانواده و تکمیل فرم های پایش
 • تکمیل فرم های اطلاعات اولیه و مصاحبه(در صورت موجود نبودن در پرونده)، بازدید منزل بر اساس فرم های مراکز مثبت زندگی
 • پیشنهاد ادامه/کاهش/ افزایش/ قطع مستمری
 • تایید قابل بازتوان(حمایتی-توانمندسازی) غیرقابل بازتوان(حمایتی) خانواده
 • تکمیل فرم تعداد پایش های انجام شده
 • حضور مددکار پرونده در هنگام پایش پرونده

واجدین شرایط از تاریخ درج فراخوان  به مدت سه روزفرصت دارند تا درخواست کتبی و مدارک (شامل پروانه فعالیت/تاسیس، تصویر حساب حقوقی و اطلاعات پرسنلی و صلاحیتهای مندرج در شرایط متقاضی) خود را به معاونت امور اجتماعی شهرستان تهران تحویل نمایند.

آدرس: نشانی: خیابان انقلاب- پیچ شمیران- جنب دانشکده توانبخشی

تلفن: ۷۷۵۱۰۰۶۵

فاکس: ۷۷۵۱۰۰۶۶

صندوق پستی:۱۱۴۸۹۶۴۹۳۱

کد خبر 103600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد